Nationalpark Thy fylder 10 år

21-08-2018

Onsdag den 22. august er det 10 år siden, at daværende miljøminister Troels Lund Poulsen klippede snoren til Nationalpark Thy og erklærede, at Danmarks første nationalpark var en realitet. Både før og efter udnævnelsen lå der et stort arbejde med at etablere og integrere nationalparkbegrebet i samfundet. I de kommende år er der udsigt til store forbedringer for udfoldelse af friluftslivet og en mere sammenhængende klitnatur i Nationalpark Thy.

Torben Juul-Olsen (formand siden januar 2017) og Else Østergaard Andersen (leder siden 2009) står i Nr. Vorupør ved området for det kommende nationalparkcenter. Foto: Mette Johnsen.

I Thy har man de sidste 10 år været med til at udfolde hele nationalparkbegrebet i Danmark. Da Nationalpark Thy blev udnævnt som nationalpark i august 2008, var det nemlig første gang, at Danmark fik en nationalpark. Bag den fornemme udnævnelse er en lov, der sætter rammen for nationalparker i Danmark – men kun erfaringer fra udlandet at trække på. Så mange spørgsmål skulle besvares: Hvordan skal en nationalpark drives? Hvordan styrkes naturen og gøres mere sammenhængende - samtidig med, at der sikres lokal forankring til gavn for bl.a. frilufts- og erhvervsliv?

Den praktiske udmøntning af loven og bekendtgørelsen om Nationalpark Thy skulle altså først til at gå i gang efter udnævnelsen. Og først flere måneder efter var bestyrelse, råd og sekretariat klar til at trække i arbejdstøjet. Sekretariatet bestod dengang af Else Østergaard Andersen. I dag er det en arbejdsplads med ni ansatte.

- Nationalparken drives af en selvstændig fond under Miljø- og Fødevareministeriet. Og en nationalparkfond kan jo arbejde på mange måder. I Nationalpark Thy valgte bestyrelsen en aktiv model, hvor sekretariatet fungerer som projektledere til fundraising og drivkraft bag initiativer og aktiviteter i nationalparken, fortæller sekretariatsleder, Else Østergaard Andersen, og fortsætter: Den aktive model, vi valgte for nationalparken, har nu fx ført til, at vi er klar til at udrulle projekt ”Trædesten til Naturen” med bl.a. markante indgange til den vilde natur og gode råd til den videre tur ud.

Nationalparker har mange formål
Nationalparkens arbejde forankres i bekendtgørelsen om Nationalpark Thy. Her er beskrevet ikke mindre end seks formål. I Thy er det den internationalt bevaringsværdige klitnatur, der først og fremmest ligger til grund for udnævnelsen af nationalparken.

Nationalparkfondens bestyrelsesformand, Torben Juul-Olsen, fortæller:

- Nationalparkfonden skal bevare, styrke og udvikle denne særlige klitnatur, der er en af de mest oprindelige og vilde naturtyper i Danmark. Men der er også andre formål med parken. Bl.a. skal den være lokalt forankret, styrke erhvervslivet og gavne friluftslivet.

Leder, Else Østergaard Andersen, fortæller:

- For at favne alle formålene valgte Folketinget at nedsætte en bestyrelse med repræsentanter for mange af de lokale foreninger. Både lokale enheder af store organisationer som Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet til mindre lokale foreninger som fx Kystbyernes Netværk sidder med i bestyrelsen. Dertil kommer, at både Naturstyrelsen og Thisted Kommune har plads i bestyrelsen. På den måde sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt, og alles interesser bliver hørt og inddraget i beslutningerne.

Det tager op til 30 år at udvikle en nationalpark
Ifølge forarbejdet til nationalparkloven forventer man, at det tager 20 til 30 år at udvikle en nationalpark, men også at der fx ved genskabelse af naturtyper kan gå op til hundrede år eller flere, inden der er opnået den ønskede karakteristiske tilstand for naturen.

- Ifølge lovgivningen må nationalparkfonden ikke selv eje jorden. Og alle aftaler skal indgås på frivillig basis. Her i Nationalpark Thy ejer staten 75 % af jorden, og den resterende del tilhører private lodsejere. Hver gang vi skal ud og lave naturprojekter, involverer det altså en længere dialog og kompromis mellem mange hensyn. Det er selvfølgelig med til, at projekterne tager længere tid. Men til gengæld fordrer det dialog og tillid mellem parterne, hvilket vi i sidste ende tror på skaber lokal forankring og opbakning til nationalparken. Så vi er ikke kede af kravet om frivillighed og sætter vores målsætningerne efter det, slutter formand Torben Juul-Olsen.

Nationalparken fejrer fødselsdagen fredag den 7. september, hvor nationalparkens lokale fødevarepartnere leverer råvarer til en middag for tidligere og nuværende råds- og bestyrelsesmedlemmer samt frivillige nationalparkværter.

Det samlede projekt ”Trædesten til Naturen” er på ca. 80 millioner kroner støttet af en række fonde: Nordea-fonden (13,8 mill.kr.), A.P. Møller Fonden (8 mill.kr.), Realdania (7,1 mill.kr.), Færch-fonden (1,5 mill.kr.) samt Friluftsrådet, Thisted kommune, Thy Turistforening, Naturstyrelsen Thy, Vækstforum Nordjylland samt borgere og lokale erhvervsdrivende gennem indsamlingen af Støtteforeningen for Nationalpark Thy. Projektet går i store træk ud på at gøre nationalparken og den storslåede naturoplevelse mere tilgængelig.

Se mere om det kommende nationalparkcenter i Nr. Vorupør i nedenstående udsendelse fra Nationalpark TV

Nationalparkens arbejde baseres på de seks formål i Bekendtgørelsen for Nationalpark Thy, der konkretiseres i femårige nationalparkplaner

Nedenstående er eksempler på noget af nationalparkens arbejde de sidste 10 år indenfor hvert formål:

  1. NATUR: Der er skabt naturforbedringer på mere end 1000 ha. Og flere projekter for at skabe sammenhæng mellem klithedearealerne er i gang.
  2. NATUR: Der indsamles løbende viden om områdets særlige natur fx ensianblåfugl, mosser, laver og edderkopper.
  3. KULTURHISTORIE: Lodbjerg Fyr gennemgår i 2018 en gennemgribende restaurering, og derudover har nationalparken bidraget til fx udgravninger af en storstensgrav ved Lodbjerg og en middelalderborg ved Nebel
  4. FRILUFTSLIV: sammen med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune og med en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond, er der skabt gode faciliteter for cyklister både til og i nationalparken
  5. FORSKNING, NATURVEJLDNING OG FORMIDLING: Der er et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, og nationalparken samarbejder løbende med studerende fra universiteter i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Lærerne på kommunens skoler tilbydes et undervisningsforløb, som gør det mere tilgængeligt for dem at få eleverne med ud i nationalparken. Der er også et samarbejde om ”Junior Rangers” som valgfag på overbygningen. Og med mere end 100 frivillige nationalparkværter drives bl.a. et besøgscenter på Stenbjerg Landingsplads, tilbydes guidede ture (både frivillige og samarbejdspartnere) og meget mere.
  6. LOKAL UDVIKLING: En undersøgelse fra DR viser, at der er skabt over 100 fuldtidsarbejdspladser pga. kommunens store brands Nationalpark Thy og Cold Hawaii. 47 lokale virksomheder indgår i et partnerskab med            nationalparken. Der er mere end 100 frivillige nationalparkværter tilknyttet, der laver alt fra formidling til naturpleje. Nationalparken har et besøgstal på skønnet 1,2-1,5 mio. årligt.

Sophie Christensen

Title: Presseansvarlig
Mobile: 22 19 05 04