Nyt projekt for lodsejere i Nationalpark Thy: Få vejledning og hjælp til naturpleje på netop din jord

31-05-2018

Med projektet ”Min Natur” ønsker Nationalpark Thy at skabe mere vild natur i tæt samarbejde med parkens 1.300 private lodsejere. Individuel rådgivning, kortlægning af naturen og hjælp til naturpleje er nogle af de tilbud, der skal bane vejen til et mere vildt dyre- og planteliv.

I disse måneder blomstrer den sjældne blomst nikkende kobjælde (Pulsatilla pratensis) her i Thy. Foto: Ib Nord Nielsen

Den konstante vestenvind fuld af salt og sandets fygning ind over landskabet skaber et helt særligt dyre- og planteliv i det nordvestligste hjørne af Danmark. En naturtype så unik, at Thy som det første område i Danmark, blev udnævnt nationalpark. Faktisk findes en sammenhængende klithedenatur ikke set magen til i hele Europa.

-Vi har plantet plantager med invasive arter som sitka- og contortagran. Vi har gravet grøfter for at dræne jorden i håb om at kunne drive landbrug og tjene penge på skovdrift, men det modarbejder faktisk den unikke natur, som nationalparken oprindeligt rummer, fortæller naturprojektleder i nationalparken Anna Gudrun Worm.

I mange år har mennesker været nødt til at kæmpe mod naturens kræfter for at overleve. Det er ikke længere nødvendigt. Nu er der igen plads og overskud til vild natur. Derfor er det en del af nationalparkens formål at genskabe den vilde natur.

Tilbud om individuel rådgivning i naturpleje
Naturstyrelsen Thy forvalter 75 % af jorden i Nationalpark Thy, og langsomt lukkes der igen grøfter og fældes plantager på de offentlige arealer for at genskabe den oprindelige natur. Og nu ønsker nationalparken at gøre en indsats for også at få de private lodsejere med. Alle aftaler om naturpleje skal ifølge lovgivningen om nationalparker indgås på frivillig basis.

-Vi ønsker nu at udvide det gode samarbejde med lodsejerne her i Nationalpark Thy ved at tilbyde dem individuel rådgivning om naturpleje på netop deres jord, fortæller Anna og fortsætter: Så alle lodsejere kan bare tage kontakt til os, så tager vi ud til dem og finder ud af, hvad der er bedst at gøre for naturen på netop deres grund.

Nogle projekter er mere overskuelige end andre. At bygge redekasser og insekthoteller er hyggeligt arbejde for hele familien, mens det at fælde en masse nåletræer, lukke en grøft eller have dyr til at græsse på sine arealer er i en lidt større skala. Og så er der også økonomiske udgifter forbundet hermed. Anna fortæller:

-Derfor tilbyder vi både viden, muskelkraft og økonomisk støtte i det omfang, det er muligt. Fx ved at være behjælpelig med at søge tilskud og skabe kontakt mellem lodsejer og den landmand, der har nogle kvier, som han gerne vil have græsningsarealer til. Der er også afsat 2 millioner kroner i projektet til at gå i gang med naturprojekter her og nu.

En vidensbank om klitheden
Nationalparken får også hele tiden ny viden om den særlige klithede, der er karakteristisk i Thy. Derfor skal projektet også bruges til at viderefortælle noget af den eksisterende viden til lodsejerne, men også til at kortlægge arter og måske endda finde nye arter, som man ikke før er stødt på.

-Vi har et rigtig godt samarbejde med forskere fra hele landet, der bruger timevis i naturen på at studere forskellige typer af mos og lav og meget andet. Sidste år afsluttede vi fx et større projekt om lav i nationalparken, der viste, at mere end en tredjedel af alle lavarter i Danmark kan findes i Nationalpark Thy. Det fortæller lidt om, at her er grobund for rigtig meget vild og spændende natur, som man bare ikke finder andre steder i Europa. Ja måske endda i verden, slutter Anna.

Læs mere om projektet her

Anna Gudrun Worm

Title: Naturprojektleder
Mobile: 22 25 72 43