Rejsegilde ved Lodbjerg Fyr

26-09-2018

Spærene ved Lodbjerg Fyr er rejst, så kom og hjælp os med at takke for håndværkernes indsats og skåle på bygningernes sikkerhed.

I løbet af eftermiddagen vil der være mulighed for rundvisning med information om restaureringen, at hilse på nogle af Nationalpark Thys frivillige ved Lodbjerg Fyr og drøfte planerne for Lodbjerg Fyr fremadrettet.

på billedet ses fra venstre Lene Holst og Charlotte Katholm, der er hhv. frivillig ved Lodbjerg Fyr og fyrmoster.

Liv ved Lodbjerg Fyr

Nationalpark Thy drømmer om, at der bliver mere liv omkring Lodbjerg Fyr for at undgå, at bygningskomplekset bliver en tom kulisse. Samtidig har det stor værdi for nationalparken, at thyboerne – og folk med tilknytning til området i det hele taget – er med i arbejdet om nationalparken. Frivilligt engagement har hidtil været en af måderne at få de to ønsker til at gå hånd i hånd.

Frivillige nationalpark-fyrværter har over en årrække fortalt besøgende om fyrets historie, om fyrmesteren og hans familie og naturen i området. En frivillig håndværkergruppe blev dannet i forbindelse med restaureringen af det gamle hønsehus, som nu skal fungere som et madpakkehus. Fremover drømmer håndværkerne om at rykke videre til andre praktiske projekter omkring fyret.

Blandt de frivillige ved fyret spores stor begejstring for at færdes ved fyret. ”Jeg holder meget af at formidle; det giver meget begge veje.” siger Jens Pedersen, der startede som fyrvært i sommeren 2018, med henvisning til glæden ved at fortælle om naturen og historien i området – og møde de mennesker, som besøger fyret. Han suppleres af en anden fyrvært, Lene Holst, der fortæller om, hvordan hun som frivillig glædes over at åbne børn og voksnes øjne for nogle af nationalparkens undere, samtidig med at hun holdes til ilden og får styrket sin nysgerrighed, når hun som frivillig må svare på undrende spørgsmål med et: ”Det ved jeg ikke … men det vil jeg så finde ud af!”

Senest er en frivilliggruppe til bemanding af en kaffestue i fyrmesterens gamle bolig begyndt at tage form. ”Vi håber på at slå dørene op omkring påsken i 2019, så besøgende mødes af duften af varm kaffe og måske noget hjemmebag.” siger Charlotte Katholm, fyrmoster og frivilligkoordinator ved Lodbjerg Fyr. ”En sådan kaffestue vil være et sted, hvor der kan tages varmt imod gæster ved fyret. Forhåbentlig kan det medvirke til, at flere måske vil blive nysgerrige på at bevæge sig ’længere ud’ i nationalparken i løbet af hele året. Derudover er det håbet, at det kan skabe et økonomisk grundlag for endnu flere aktiviteter ved fyret i fremtiden, løbende vedligehold eller noget helt tredje, der kan blive til gavn for lokalsamfundet.” afslutter hun.

Er du nysgerrig på fremtiden ved fyret men forhindret i at deltage i rejsegildet, er du meget velkommen til at kontakte fyrmoster Charlotte Katholm til en uforpligtende snak

Se her en udsendelse fra Nationalpark TV om Lene Holst, der fortæller om glæderne ved at være frivillig fyrvært i Nationalpark Thy

Program for rejsegildet

Hvor: Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

Hvornår: fredag d. 12/10 2018

Program

12.30 Ankomst ved Lodbjerg Fyr

12.45 Velkomst ved Torben Juul-Olsen, formand Nationalparkfondens bestyrelse. Vi skåler på fyrets sikkerhed

13-15.00 Åbent program for aktiviteter ved fyret herunder

-        Nationalpark Thy er vært ved lidt godt til ganen,

-        mulighed for rundvisning ved Esben Colding Broe, projektleder for nationalparkcenter og bygninger. Se byggepladsen fra plateauet på stilladset, hør om arbejdet med spærene, ændringer i restaureringsplanerne m.v.

-        hils på nogle frivillige i Nationalpark Thy

-        hør om – og kom med ideer til – de fremtidige planerne for fyret ved Charlotte Katholm, fyrmoster og frivilligkoordinator

Charlotte Katholm

Title: Fyrmoster Lodbjerg Fyr
Mobile: 20916204