Ny helhedsplan for formidling i Nationalpark Thy

10-12-2018

I efteråret 2018 vedtog nationalparkens bestyrelse en helhedsplan for formidling i Nationalpark Thy, så der skabes sammenhæng i formidlingen af parkens mange attraktioner.

I 2017 har Lodbjerg Fyr undergået et større restaureringsprojekt, så det i fremtiden bliver muligt at inddrage fyrmesterens stuer i nationalparkens formidling. Foto: Cathrine Lykke Sørensen

Med et areal på 244km2 rummer Nationalpark Thy mange seværdigheder. Steder, hvor det er værd at fordybe sig og bruge et par timer eller mere på at studere naturen og kulturen netop her. De store arealer med sammenhængende klithedenatur er det helt særlige ved netop denne nationalpark, men parkens attraktioner spænder vidt og rummer fx også masser af kulturhistorie.

Men hvad skal formidles, og hvordan fortælles om seværdighederne i nationalparken, så der er sammenhæng i formidlingen af den 55 km lange strækning fra Agger i syd til Hanstholm i nord? Netop den udfordring handler den nye helhedsplan for formidling om.

Godt hjulpet på vej af konsulent Hanne Strager har sekretariatet, råd og bestyrelse gennem længere tid arbejdet med helhedsplanen. I efteråret 2018 blev helhedsplanen så vedtaget af bestyrelsen, og arbejdet med at gøre den til virkelighed er allerede i fuld gang.

Særligt i den sydlige del af nationalparken med Lodbjerg Fyr som centrum er der fuld fart på at gøre klar til en travl sæson 2019, når det nyrestaurerede fyr i foråret for første gang åbner for besøgende. Her skal historien om området fortælles gennem fyrmesterens naturhistoriske arbejde med at registrere fyrfaldne fugle. Registreringen af de forskellige fuglearter, der blev draget og blændet af fyrets lys, har udgjort et vigtigt stykke arbejde og bidraget med værdifuld viden om naturen dengang og i dag.

Helhedsplanen for formidling er et dynamisk dokument, der løbende tilpasses og justeres i takt med, at arbejdet med formidlingen skrider frem. Man kan finde strategier og andre dokumenter fra nationalparken her, og det er ønsket, at de kan være med til at inspirere andre i deres arbejde med at formidle om natur og kultur.

Sophie Christensen

Title: Presseansvarlig
Mobile: 22190504