Hanstholm Vildtreservat nomineret til Danmarks Naturkanon

11-10-2018

I løbet af efteråret skal 15 af Danmarks helt særlige natursteder udvælges og samles i en naturkanon. Ét af kriterierne er, at der skal være smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge. Hanstholm Vildtreservat i Nationalpark Thy er nomineret, og man kan være med til at hjælpe sit favoritsted med i den endelige udgave ved at fortælle om sin bedste oplevelse på stedet.

Isbjerg ligger i den sydøstlige del af Hanstholm Vildtreservat og det højeste punkt i reservatet med 56 meter over havet.

Med et areal på næsten 40 km2 er Hanstholm Vildtreservat den største samlede klithede i Danmark og udgør en central del af Nationalpark Thy. Landskabet er en mosaik af store flade sletter og klitformationer. Og her er mange lavvandede søer, som kommer og går i takt med solens udtørrende varme.

Den første ulv i godt 200 år blev fundet i reservatet, og her trives krondyrene side om side med odderen, ræven, tranen og en lang række andre dyr. Vegetationen kan måske ved første øjekast virke ensformig, men faktisk vokser en lang række af sjældne planter, som kun findes få andre steder.

Ud af 167 forslag har juryen bag naturkanonen udvalgt 30 steder, der er med i slutspurten til nomineringen. I sidste ende skal kun 15 steder indgå i kanonen. Frem til den 4. november kan alle være med til at hjælpe netop sit favoritsted med i den endelige udgave ved at beskrive sin oplevelse på stedet. Det gør man på hjemmesiden https://naturkanon.dk/

Oplev reservatet
Det helt særlige dyre- og planteliv i Hanstholm Vildtreservat betyder, at der ikke er fuld adgang alle steder for offentligheden, og der er også flyveforbud over reservatet. Heldigvis findes der flere gode vandreruter, hvor den storslåede udsigt kan nydes. En kikkert om halsen er en god idé, så man bedre kan studere de vilde dyr og fugle i reservatet, der er meget sky overfor mennesker.

Gode steder at opleve reservatet er:

- Isbjerg. Ruten er ca. 2 km lang og starter ved p-pladsen lige før Hindingvej 45, 7700 Thisted. Vandrestien ved Isbjerg blev i 2017 gentænkt og redesignet som led i Realdanias kampagne Stedet Tæller, og turen giver et fantastisk udsyn over reservatet.

- Krondyrplatformen i Sårup ligger ca. 1 km nord for p-pladsen for enden af Sårupvej, 7730 Hanstholm. Herfra er der med kikkert god mulighed for at opleve krondyrene.

- Savbjergruten er ca. 4 km lang og starter ved p-pladsen for enden af Sårupvej, 7730 Hanstholm. Ruten går forbi et fugletårn, hvorfra der er en god udsigt over reservatet.

- Omkring 1 km nord for badepladsen ved Nors Sø, ligger der en udkigsplatform.

- Batteri 1, der starter ved Kystvejen mellem Klitmøller og Hanstholm. Ruten er 2,5 km lang og går forbi nogle af de kulturhistoriske spor i Hanstholm Vildtreservat.

Ruterne er beskrevet i den gratis app fra Nationalpark Thy, som du finder mere information om her.

Adgangsreglerne til Hanstholm Vildtreservat

I reservatets centrale zone er der adgang forbudt hele året. I den øvrige del af reservatet øst for Kystvejen er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Uden for denne periode er det tilladt at færdes til fods. Mellem Kystvejen og Vesterhavet må man færdes til fods året rundt. De vestlige to tredjedele af Nors Sø hører under reservatet, og her er sejlads forbudt. 

Sophie Christensen

Title: Presseansvarlig
Mobile: 22190504