Danmarks første nationalparkcenter på tegnebrættet

08-11-2018

Helt tæt på naturens kræfter mellem Vesterhavet, klitterne og fiskerlandsbyen Nr. Vorupør skal Danmarks første nationalparkcenter placeres. Efter års forberedelser er budgettet så godt som i hus, og jagten på totalrådgiveren sat ind.

Her blandt klitter og Vesterhav i Nr. Vorupør skal det kommende Nationalparkcenter Thy placeres. Foto: Mette Johnsen

En anderledes opgave venter forude: Byg Danmarks første nationalparkcenter på kanten af Vesterhavet, tænk cykelstien fra Nr. Vorupør til Klitmøller ind plus det omkringliggende byrum i Nr. Vorupør. Bemærk  der er store sæsonudsving i antallet af besøgende, så der skal være plads til både få og mange gæster. Husk i øvrigt, at Vesterhavet er barskt og fortærer nærmest alle materialer på kort tid. Og så skal byggeriet være bæredygtigt og rumme både en permanent udstilling, en reception, et formidlingsrum, en arbejdsplads og meget mere. Der er godt 670 m² og 20 mio. kr. at gøre godt med. Dertil kommer et budget til formidling, rådgivning og øvrige omkostninger.

-Ingen totalrådgiver har prøvet en lignende opgave - og skal projektet blive en succes, kræver vi af rådgiveren, at de har erfaring med flere centrale dele af opgaven, fortæller Esben Colding Broe, der er projektleder for byggeriet.

Efter arbejdet med at finde en egnet grund til nationalparkcenteret og flere års fundraising er opgaven nu så langt, at den er sendt i prækvalifikation. Det betyder, at udbudsmaterialet sendes ud til totalrådgivere i hele Europa, der har mulighed for at køre sig i stilling til opgaven. Kun fem totalrådgivere udvælges eller kvalificeres på baggrund af prækvalifikationen til at udarbejde det endelige bud på løsningen af opgaven.

- Til april skal totalrådgiveren være valgt, og første spadestik til byggeriet regner vi med at tage i februar 2020. De sidste cirka 2 mio. kr. vi mangler i finansieringen, forventer vi at få på plads, når centeret er tegnet og dermed mere konkret. Selve åbningen af centeret er planlagt til påsken 2021. Det bliver kulminationen på mange års arbejde, smiler Esben.

Er du interesseret i opgaven, kan du læse hele udbudsmaterialet her

 

Nationalparkcenter Thy har et samlet budget på god 31 mio. kr. og er støttet af Thisted Kommune, A.P. Møller-fonden, Realdania, Nordea-fonden, Oticon Fonden og Støtteforeningen for Nationalpark Thy.

Se nedenstående Nationalpark TV udsendelse om det kommende Nationalparkcenter Thy

Esben Colding Broe

Title: Projektleder, Nationalparkcenter og bygninger
Mobile: 60 62 01 00