Med bevillinger på 11,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden og Realdania er Danmarks første nationalparkcenter nu et stort skridt videre

30-07-2018

Nationalpark Thy rummer Europas største sammenhængende område af klitnatur og har sjældne dyr og planter, der kun findes få andre steder i verden. Men selv for naturelskere kan den vilde natur i Thy virke ufremkommelig. Med Danmarks første nationalparkcenter skal de mange besøgende guides ud i naturen, og centeret skal spille en central rolle i formidlingen af den enestående natur.

Nationalparkcentret etableres i en klit i det lille fiskerleje Nr. Vorupør, der ligger centralt på nationalparkens 55 km lange kyststrækning. Udover at være et velkomstcenter, hvor besøgende kan få information om nationalparken, bliver det også et lokalt samlingspunkt. Foto: Mette Johnsen

Det er ikke nemt for alle at komme ud og opleve den vilde natur i Thy. Uden hovedindgang og billetsalg, hvor starter og slutter man så udflugten? Hvordan skal man opføre sig, uden naturen tager skade? Og er hugormen så farlig, at man hellere må finde på en anden aktivitet? 

Med bevillinger på 8 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 3,5 millioner kroner fra Realdania, er Nationalpark Thy nu et stort skridt nærmere opførelsen af et nationalparkcenter. Centret skal hjælpe folk ud til enestående naturoplevelser på linje med Norges vildmark.

En begejstret bestyrelsesformand for nationalparken, Torben Juul-Olsen fortæller:

-Vi er meget glade for nu at være kommet realiseringen af nationalparkcentret et stort skridt videre.  Med bevillingerne fra A. P. Møller Fonden og Realdania håber vi, at vi nu kan få fundet de sidste 3,3 millioner kroner til projektet. Nationalparkcentret vil være en synlig indgang til gode oplevelser i Danmarks vildeste natur. Centret vil samtidig samle lokalbefolkningen om den natur, der udgør et af Thys største aktiver.

Naturen gør en forskel i Thy
Nationalpark Thy har sammen med Cold Hawaii udviklet sig til at være Thisted Kommunes største brands og skaber både arbejdspladser og trækker tilflyttere til kommunen.

Borgmester Ulla Vestergaard har svært ved at få armene ned over den gode nyhed. Hun fortæller:

-Projektet rammer lige ind i vores DNA. Vi er Danmarks naturrigeste kommune og med Nationalpark Thy har vi for alvor fået øjnene op for, at vores natur er noget helt særligt og unikt. Natur- og madoplevelser, fødevarer, kultur, undervisning, motion mm knyttes i dag i højere grad op på det særlige og det unikke i Nationalpark Thy. Nationalparkcentret vil derfor styrke og omkranse den positive storytelling, der er for hele vores egn, og det giver for alle overblik og en klar indgang til naturen, til Nationalpark Thy.

Nationalparkcentret er led i et større projekt
Nationalpark Thy har brugt dele af de første år af sin levetid på at planlægge og søge ekstern finansiering til et storstilet projekt ”Trædesten til Naturen”, der skal gøre det nemmere for flere at komme ud og få en fantastisk naturoplevelse. Samlet set er projektet på 80 millioner kroner, og de 76,7 millioner kroner er nu tilvejebragt. 31 millioner kroner skal gå til opførelsen af centret – og det er her, der nu kun mangler 3,3 millioner kroner for at være i mål. Nationalparkcentret bliver det første af sin slags i Danmark, hvor en bygning er opført med det ene formål at være et nationalparkcenter.

I det samlede projekt ”Trædesten til Naturen” vil tre centrale steder byde velkommen til naturen: Hanstholm Fyr i nord, nationalparkcentret i midten og Lodbjerg Fyr i syd.

Efter en gennemgribende restaurering stod Hanstholm Fyr sidste år færdigt, og i maj i år blev første spadestik i restaureringsprojektet for Lodbjerg Fyr fejret.

Bæredygtig turisme og lokal opbakning
”Trædesten til Naturen” omfatter desuden forbedringer ude i naturen med gode afmærkede vandre- og cykelstier med shelters, bålpladser og andre faciliteter. Hele projektet baseres på bæredygtig turisme. Naturen må nemlig ikke tage skade af flere besøgende. Derfor planlægges stier udenom de mest sårbare områder, hvor dyr eller planter vil blive forstyrret af mennesker.

Støtteforeningen Nationalpark Thy har mobiliseret en række lokale virksomheder, foreninger og privatpersoner gennem en indsamling. Indsamlingen har nu rundet 1,2 millioner kroner. Også støtteforeningens formand, Mads Agerholm, er begejstret:

-Vi oplever en stor lokal stolthed og opbakning til Nationalpark Thy. Vores mål er at indsamle 1,5 million kroner til nationalparkcentret. Der er ingen tvivl om, at centret vil få stor betydning for lokalsamfundet – her vil thyboerne naturligt samles om naturen på tværs af alder og interesser. Med nyheden om, at finansieringen er så langt, sætter vi slutspurten ind, og jeg håber, vi hurtigt når i mål.

Nationalparkcentret er eksternt støttet af A.P. Møller Fonden (8 mill. kr.), Realdania (3,5 mill. kr.), Nordea-fonden (3 mill. kr.) samt Støtteforeningen for Nationalpark Thy. Thisted Kommune har støttet projektet med et økonomisk bidrag samt ved at stille byggegrund og p-pladser til rådighed i Nr. Vorupør.

Se mere om Nationalpark Thy i de ugentlige udsendelser fra Nationalpark TV. Her fortæller Lene Holst, som er en af nationalparkens 100 frivillige om hendes glæde ved naturen og formidling:

Torben Juul-Olsen

Title: Formand for Nationalparkfond Thy
Mobile: 40100881

Else Østergaard Andersen

Title: Leder af Nationalpark Thy
Mobile: 22 22 16 66

Fakta om projekt ”Trædesten til Naturen”

”Trædesten til Naturen” er en massiv satsning på hele formidlings- og oplevelsesaspektet af Nationalpark Thy, og projektet omfatter bl.a.:

  • Markante indgange til nationalparkens natur med særlig fokus på inspirerende og motiverende formidling ved Lodbjerg Fyr, Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør og Hanstholm Fyr, der leder folk ud til mageløse oplevelser i en storslået natur.
  • Højere kvalitet i formidlingen af nationalparkens natur og kulturhistoriske oplevelser formidlet gennem frivillige formidlere, naturvejledere og udstillinger.
  • Større udbud af fysiske faciliteter i høj kvalitet, som fx shelters, boardwalks, udkigsplatforme og vandrestier.
  • De konkrete faciliteter udvikles i samarbejde med projektets partnere, brugere og borgere.

Esben Colding Broe fra Nationalpark Thy er projektleder for ”Trædesten til Naturen”.

 

Fakta om Nationalpark Thy
Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind mod strandene, hvorfra vinden fører sandkorn og saltsprøjt op i de høje klitter. Bag dem åbner landskabet sig med vidtstrakte klitheder og hundredvis af søer med klart vand. Kun afbrudt af plantager, der vidner om en forhistorie, hvor man kæmpede mod naturen for at overleve. 

Nationalpark Thy blev udnævnt til Danmarks første nationalpark i 2008 pga. den nordatlantiske klithede, som er noget af Danmarks mest oprindelige, vilde natur. Området er på 244 km2 med en kyststrækning på ca. 55 km fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Der bor under 200 mennesker i det store naturområde.

Nationalpark Thy arbejder efter formålene angivet i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy konkret udmøntet i 6-årige nationalparkplaner