Dagstur for Nationalpark Thys frivillige 2018

20-11-2018

Frivillige i Nationalpark Thy var mandag den 29. oktober inviteret med på på den årlige dagstur. 37 gæve folk var af sted på en hyggelig og lærerig dag med besøg hos bævere og flagermus.

De frivillige lytter til Peter Gammelmark Thing, naturskoleleder i Naturstyrelsen Vestjylland, og hans fortællinger om bæverne i Klosterheden.

Turen var den årlige dags- og inspirationstur, hvor nationalparken siger tak for de frivilliges store indsats i årets løb. Og det er velfortjent! Nationalparkens frivillige tager pænt imod rundt omkring i nationalparken, tager folk med på ture, formidler om natur og kulturhistoriske spor, agerer ’amatørforskere’ (sagt med en frivilligs egne ord) og er i det hele taget med til at åbne gæsters øjne for ting, de måske ellers ikke ville have fået øje på. Det store frivillige engagement betyder, at flere aktiviteter kan lade sig gøre inden for nationalparkens grænser og at en større andel af gæsterne får mulighed for at gå hjem med historier i rygsækken, som de ikke ville have stødt på, var det ikke for de frivillige.

Turen bragte os til Klosterheden, hvor vi hørte om, hvordan bæverne ændrer omgivelserne og sandsynligvis sikrer leveforhold for arter, der ikke tidligere var i området. Vi så nærmere på bævernes fine ingeniørkunst ved de sindrige dæmninger – og fik øje på bl.a. isfugl og ravne på vores vej.

Bagefter besøgte vi Mønsted Kalkgruber, hvor vi bl.a. hørte om, hvordan gruberne fungerer som sovekammer for flagermus. Nogle videnspersoner på området mener, vores viden om flagermus i dag er lige så begrænset, som den var om fuglene, før man begyndte at ringmærke.

Destinationerne var ikke helt tilfældige. Inden for det sidste år har vi fundet ud af, at der er bævere netop her i Thy, så det er ganske givtigt for de frivillige nationalpark-værter at have set, hvordan vi kan forvente at bæverne i fremtiden kommer til at påvirke vores natur. Vi er rigtig glade for at bæveren er flyttet til Thy, da den er en såkaldt nøgleart, der skaber bedre levevilkår for en masse andre både dyre- og plantearter. Derudover er bæveren en rigtig sjov art, som sætter sine tydelige spor i naturen; ved Klosterheden så vi f.eks. en rank men næsten helt overgnavet birk, der nok kun holder indtil næste omgang stormvejr. Bæveren i Thy kommer netop fra stammen i Klosterheden. Besøget i Mønsted kalkgrupper har også en forbindelse til Thy, da der her – i både antal og i arter – kommer flere og flere flagermus. I Danmark er der 17 arter af flagermus, hvoraf de 12 registret i Thy. Nogle af dem overvintrer i bunkerne rundt omkring i Thy, men en hel del af dem har vinterkvarter netop i Mønsted Kalkgruber.  

Charlotte Katholm

Title: Fyrmoster
Phone: 20916204