Ønsker du at blive klogere på Nationalpark Thy?

08-01-2018

Naturen er grundlaget for oprettelsen af Nationalpark Thy. Men hvad er en dansk nationalpark, og hvilke naturværdier gør Nationalpark Thy så enestående?
Det - og meget mere - kan du få svar på under et GRATIS introduktionskursus til Nationalpark Thy onsdag d. 24. januar kl. 15:00-18:00 på VUC i Thisted.

På Introduktionskurset til Nationalpark Thy får deltagerne viden om alt fra klithedens dannelse til dyrelivet og kulturhistorieske spor.

Dagen er planlagt med henblik på dem, der ønsker at være frivillig eller formidlingspartner i Nationalpark Thy.  Alle er dog meget velkomne til at deltage og blive klogere på thyboernes enestående baghave: Nationalpark Thy!

Som deltager kan du se frem til en lærerig eftermiddag! Den første oplægsholder er Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen, som fortæller om formålet med oprettelsen af Nationalpark Thy. Else får selskab af en række kompetente fagpersoner, der inden for hver deres felt, vil fortælle om Nationalpark Thy i forhold til:

   -   Nationalparkens naturværdier herunder naturtyper, flora, og fauna. Få svar på, hvordan nationalparken udarbejder naturforbedrende tiltag gennem naturlig hydrologi og dynamik.  
Oplægsholder er Anna Gudrun Worm, der er projektleder på natur i Nationalpark Thy.

   -   Geologi og landskabsdannelse, hvilke store naturkræfter har gennem de seneste 300 millioner år skabt det landskab, som vi kender i dag? 
Oplægget holdes af David Jessen, underviser ved Thisted Gymnasium.

   -   Kulturhistoriske spor findes på klithederne, ved kysten og i plantagerne i form af gravhøje og spor efter bebyggelse i stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. 
Oplægsholder er Charlotte Boje Andersen, Museumsinspektør og arkæolog ved Museum Thy.

 

En af nationalparkens frivillige udtaler om kurserne og det frivillige arbejde:

   -   Vi får så meget som frivillige i Nationalpark Thy: Kurserne giver os indsigt og en større forståelse for vores natur og lokalområde. Det pirrer til ens nysgerrighed, man suger til sig af ny viden og pludselig er ord som Biodiversitet, habitat og parabelklit en del af ens ordforråd. Den nye viden og passion deles med de andre af nationalparkens mange frivillige – kammeratskabet og det sociale er en stor del af at være frivillig!
Lene Holst, frivillig i Nationalpark Thy på Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr  

 

Introduktionskurset er gratis med tilmelding senest d. 15. januar til Jens Handrup på mail Obfuscated Email eller på tlf. 30 50 69 92

Introduktionskurset er det første i en kursusrække. De andre kursusdage omhandler: Færdsel i naturen, Værtskab for nationalparkens besøgende og Førstehjælp.
Førstehjælpskurset forudsætter deltagelse i de tidligere 3 kursusgange samt en intention om at blive formidler og/eller frivillig i Nationalpark Thy.
For mere information om kursusrækken: Nationalpark Thy Basiskurser.

 

Nationalpark-Skolen – læring året rundt

Hvis du ikke bliver spist af med basiskurserne om Nationalpark Thy, men stadig er nysgerrig på mere viden, så udbyder nationalparken en række kurser og undervisningsforløb i løbet af året!

Er der f.eks. en lille nørdet ornitolog gemt i maven på dig eller vil du bare gerne vide mere om de fugle, du ser på din ugentlige vandretur i nationalparken? Så kom til Biologisk Forenings Fuglestudiekreds. BFN udbyder også en række andre natur- og kulturfaglige kurser om Vilde blomster, Sten, fossiler og skaller på stranden, Plantekendskab for begyndere, Lodbjerg-områdets historie og natur samt Svampekursus.

Tør du ikke gå gennem skoven for at besøge bedstemor? Så kom til foredrag om ulven og få be- eller afkræftet dine fordomme om naturens tilbagevendte beboer!

Læs mere om Nationalpark Thys mange kurser på: Nationalpark Skolen.

_____________________________________________________________________

Har du spørgsmål til at være nationalpark-formidler, til at være frivillig eller har du spørgsmål til kurserne, så tag endelig kontakt til nationalparkens frivilligkoordinator, Cathrine Lykke Sørensen, Obfuscated Email eller 72 54 15 04 / 40 59 73 88