Årsberetning 2017 for Nationalparkfond Thy

01-05-2018

Hvert år skriver nationalparkfonden en årsberetning om årets projekter og resultater. Årsberetningen for 2017 er nu tilgængelig.

Så er årsberetningen 2017 for Nationalparkfond Thy på gaden

2017 var første hele år med Nationalparkplan 2016-22. Det var også året, hvor ministeren udnævnte en ny bestyrelsesformand for National­parkfond Thy, og der var udskiftning i en del af pladserne i fondens be­styrelse og råd.

 I årsberetningen kan man læse om de mange aktiviteter opdelt efter indsatsområderne i Nationalparkplanen 2016-2022. Gennem forundersøgelser og konkrete tiltag er der fx arbejdet for at styrke sammenhængen i klitnaturen og genskabe mere naturlige vandforhold. En række andre store undersøgelser er blevet lavet - bl.a. en analyse af landskabets udvikling fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Mange af nationalparkens aktiviteter sker stadig i tæt samarbejde mellem nationalparkens nu otte ansatte og mere end 100 frivillige. I 2017 var der desuden tilsagn om betydelige økonomiske bidrag fra fonde m.v., som har betydet, at projektet ”Træ­desten til Naturen” kunne påbegyndes. Projektet involverer bl.a. en omfattende restaure­ring af Lodbjerg Fyr, som blev forberedt i 2017, så første spadestik kan tages i 2018.

God fornøjelse med læsningen!

Sophie Christensen

Title: Kommunikation og PR
Mobile: 22 19 05 04