Vækstforum Nordjylland støtter projekt Trædesten til naturen med 2,8 mill. kroner

06-12-2017

Beløbet er øremærket til den del af projektet, der vedrører udbygning af stier og skiltning i nationalparken og til en række formidlingsprojekter. Den endelige godkendelse skal komme fra Regionsrådet, der mødes senere på måneden.

Klithedelandskabet i Thy så langt øjet rækker indbyder til vandreture. Derfor er også særligt vandre- og cykelturisme prioriteret i trædestensprojektet med afmærkning og udbygning af stisystemet i Nationalpark Thy med respekt for den vilde natur i Thy.

-Udsigten til den økonomiske støtte betyder rigtig meget for os, siger formanden for nationalparkbestyrelsen, Torben Juul-Olsen, og fortsætter: Formidling af den særlige natur og kulturhistorie her i Thy er et vigtigt formål med nationalparken. Og bidraget fra vækstforum betyder, at vi kan forbedre muligheden for at guide de besøgende ud i naturen med nogle gode, afmærkede ruter. Sat sammen med spændende formidling med hjælp fra den elektroniske verden, tror jeg på, at vi virkelig kan få folks øjne op for naturens glæder og muligheder.

Lokal opbakning til projektet
Trædestensprojektet er samlet set på 80 millioner kroner, og aktiviteterne er ikke fuldt finansieret endnu. I projektet indgår også restaureringen af Lodbjerg Fyr og opførelsen af et helt nyt nationalparkcenter i Nr. Vorupør.

Leder af nationalparkcentret, Else Østergaard Andersen fortæller, at der stadig skal samles penge ind:

-Vi har både nogle fondsansøgninger, som vi arbejder på, og så er der god opbakning blandt thyboerne og det lokale erhvervsliv. F.eks. bruger nationalparkens støtteforening, som drives af frivillige, en del kræfter på at støtte op om projektet. Og for hvert bidrag støtter Sparekassen Thy ved at give det dobbelte beløb af bidraget op til 10.000kr.

Hvis alt falder i hak, så vil Lodbjerg Fyr blive restaureret i 2018 og derefter stå klar til at hjælpe de besøgende ud i naturen og byde på en kop kaffe i caféen at styrke sig på både før og efter naturoplevelsen.

Har du lyst til at bidrage til projektet, kan du bakke op om støtteforenings indsamling via MobilePay: 55452

Læs mere på støtteforeningens hjemmeside her.