Studietur om det nye nationalparkcenter

16-11-2017

Nationalparkens råd og bestyrelse var i starten af ugen på to-dags studietur for at indsamle erfaring til det videre arbejde med Trædestensprojektet, som det kommende nationalparkcenter i Nr. Vorupør er en del af. Første dag gik sydpå til Vadehavscentret og bunkermuseet, Tirpitz. Anden dag gik nordpå til RebildPorten og Skagen Grå Fyr.

Gruppen fik på studieturen lejlighed til at gå den tysk certificerede vandrerute Rebild Bakker Ruten.

Hvad skal besøgende i nationalparkcenteret opleve? Hvordan formidler vi det? Og hvordan giver vi folk lyst til og mod på at komme ud i naturen?  Disse og mange flere spørgsmål hober sig naturligt op i forbindelse med, at Trædestensprojektet tager mere og mere form. Med et budget på godt 80 millioner kroner omfatter projektet en gennemgribende restaurering af Lodbjerg Fyr og et helt nyt nationalparkcenter ved Nr. Vorupør.  I en sådan proces er erfaringer og indblik i andres overvejelser guld værd.

Velkomstcenter eller oplevelsescenter?
-Udover selve den fysiske placering af centeret har den næste store beslutning været, hvorvidt det skal være et oplevelsescenter eller et velkomstcenter. Sidstnævnte guider venligt den besøgende videre ud i naturen, hvor oplevelsen ligger og venter, fortæller bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen.

Både bunkermuseet, Tirpitz og Vadehavscentret er oplevelsescentre. Dvs. oplevelsen ligger inde i centret, og du vil som regel være mættet med viden og sanseindtryk, når du går derfra. RebildPorten er derimod et velkomstcenter, der skal hjælpe besøgende med at få en god oplevelse uden for blandt Rebilds mange andre attraktioner.

-Denne grundlæggende strategi har vi fra starten været meget opmærksomme på, fortæller Else Østergaard, der er leder af nationalparksekretariatet og fortsætter: Råd og bestyrelse har siden Nationalpark Thys grundlæggelse været enige om, at her er naturen vigtigst. Derfor har det også været naturligt at se nationalparkcentret som et velkomstcenter. De besøgende skal få lyst til selv at snøre vandrestøvlen og opleve den helt særlige natur med store sammenhængende klithedelandskaber, som vi netop kan tilbyde. Og studieturen bekræftede denne beslutning, konkluderer Else.

Naturoplevelser kan ikke skæres over en kam
En god naturoplevelse er for nogen at kigge på fugle, for andre at gå på jagt efter svampe, bær eller dyr. Mens natur i børnehøjde er at undre sig over bænkebidere, udfordringen i at forcere det væltede træ eller dobbelttjekke, om hjælmen virkelig også stikker anden gang, man rører ved den.

-Studieturen gav en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være et velkomstcenter, siger Esben Colding Broe, der er projektleder for Trædestensprojektet og forklarer: Nu skal der tages stilling til, hvordan vi skaber det rigtige indhold i centret. Størrelsesmæssigt er vi nok tættest på RebildPorten. Mens den æstetiske og enkle vinkel fra Vadehavscentret var meget inspirerende.

Restaureringen af Lodbjerg Fyr er lige om hjørnet
Restaureringen af Lodbjerg Fyr bliver første del af virkeliggørelsen af Trædestensprojektet. Fyret er fredet, og derfor skal enhver ændring godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, så restaureringen nænsomt tager hensyn til den gamle bygning og dens kulturhistoriske værdi. Besøget til Skagen Grå Fyr gav inspiration til arbejdet med Lodbjerg Fyr.

- Restaureringen og opførelsen af et trækfuglemuseum på Skagen Grå Fyr fungerer derfor på flere punkter som en rollemodel for processen med Lodbjerg Fyr, forklarer Esben og fortsætter: Meget lavpraktisk måske - men spørgsmål som indretning af køkkenfaciliteter og handicapadgang samt mange andre ting kan godt blive komplicerede i en fredet bygning med mange hensyn.

Nationalpark Thy som national og international førende vandredestination
Thisted Kommune brander sig på surf, natur- og cykeloplevelser, og i naturlig forlængelse heraf har Nationalpark Thy valgt at satse på vandre- og cykelturisme. Blikket kan ligesom benene vandre ud over klitheden, hvor hjælmen bølger frem og tilbage i takt med vestenvinden. Thy indbyder bare til den stille vandretur samtidig med, at sanserne fyldes med indtryk.

Ved RebildPorten mødtes studiegruppen derfor med Uffe Westerberg fra Mariager Fjord Natur og Kulturcenter. Han er manden bag den første ”premium certificerede” vandrerute i Danmark: Panoramaruten Mariager Fjord. Heldigt for studiegruppen nåede Uffe da også at guide dem gennem en anden certificeret vandrerute: Rebild Bakker Ruten.

-I Nationalpark Thy har vi også en målsætning om certificerede vandreruter. Uffe introducerede os til ruter certificeret af Europas førende vandrespecialister i Deutsches Wanderinstitut. De stiller mange krav som fx sammenhæng mellem start- og slutsted samt faciliteter undervejs. Men det er bestemt en mulighed, vi skal undersøge, fortæller Bo Immersen, der er projektleder for formidling og friluftsliv.

Trædestensprojektet klar til at blive ført ud i livet
Efter to gode og lange dage fyldt med inspiration og idéudveksling sluttede turen tilbage i Thy, hvor der nu i samarbejde med nationalparkens frivillige skal arbejdes videre med Trædestensprojektet.

 -Der er mange elementer i et så stort projekt. Både med de fysiske bygninger, indretningen af dem, vandreruterne ude i naturen, osv. Men den røde tråd tegner sig, og vi glæder os til at konkretisere det snart med Lodbjerg Fyr i 2018, slutter Torben Juul-Olsen.

Hvis du vil vide mere om Trædestensprojektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Esben Colding Broe på mobil 60 62 01 00 eller mail Obfuscated Email