Gæster skal føle sig velkommen og klædt på til at opleve og forstå naturen og kulturhistorien i Nationalpark Thy

23-03-2017

Nyt ambitiøst kompetenceprojekt, skal hjælpe gæster til at opleve og forstå nationalparken, ved at understøtte de personer, som gæsterne møder under et besøg, med kompetencer og viden.

Friluftsrådet har på deres bestyrelsesmøde i januar bevilget 836.000 kr. til kompetenceprojektet, der starter nu og forventes afsluttet i 2019. Projektet har et samlet budget på 950.000 kr., og bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen er meget tilfreds med Friluftsrådets vilje til at støtte op om den ambitiøse indsats. ”Midlerne giver os eksempelvis mulighed for at invitere Thyboerne til at få mere viden om deres egen nationalpark, så de bedre kan hjælpe venner og familie til at få en god oplevelse, når de kommer til Thy.” fortæller bestyrelsesformanden.

Projektets målgrupper

Formidlerne i nationalparken gør allerede en forbilledlig formidlingsindsats, men vi kan give vores gæster en endnu bedre oplevelse og forståelse af nationalparken ved at gennemføre en omfattende kompetenceudviklingsindsats målrettet en bred målgruppe, der kan gøre gæsternes oplevelse af en nationalpark til noget helt særligt.

Nationalpark Thys projektleder Bo Immersen fortæller, at gæsterne skal opleve personlig formidling af høj kvalitet, og at det er Nationalpark Thys mål, at gøre det nemt for formidlere, frivillige og borgere, at formidle og udøve godt værtskab overfor gæsterne.

Projektet er målrettet de personer, som gæsterne møder under et besøg i Nationalpark Thy. Det kan eksempelvis være den lokale borger, som gæsten møder på gaden, når de spørger om vej, receptionisten i hotellets reception, i informationshuset i Stenbjerg eller på en guidet tur.

Aktiviteter

Projektet indeholder to hovedopgaver. For det første skal der udvikles en model for kompetenceudvikling og værtskab for nationalparker i Danmark. For det andet skal modellen implementeres og udfoldes i Nationalpark Thy. Første opgave i projektet er at lave en behovsundersøgelse for at få viden om, hvilke ønsker og behov for ny viden og kompetencer målgrupperne har. Projektleder Bo Immersen fortæller: ”Vi er i dialog med University College Nordjylland om at lave behovsanalysen, og den forventes færdig til sommer. Når behovene er kendt, skal uddannelsesaktiviteterne planlægges i samarbejde med formidlere, frivillige og udvalgte borgere. Når projektet er færdigt, vil vi have en model, som kan rumme de danske nationalparker.”

Succeskriterier

  • Under overskriften ”Nationalparkskolen” er der udviklet et uddannelseskoncept, som kan rumme uddannelsestilbud på forskellige niveauer målrettet henholdsvis borgergrupper, frivillige og formidlere.
  • Mindst 250 kursister har i 2020 deltaget i projektets uddannelsesaktiviteter.
  • Etablering af et uddannelsesnetværk omkring Nationalpark Thy, som koordinerer uddannelsestilbud lokalt.
  • Mindst to andre nationalparker har implementeret uddannelseskonceptet.
  • Udviklingen af uddannelseskoncepter og beskrivelser er sket i samarbejde med etablerede uddannelsesinstitutioner, som kan sikre forankring og kontinuitet.
  • Analyse og kompetenceprogram indgår i Masterplan for formidling i Nationalpark Thy.
  • Kurserne har i 2019 resulteret i rekruttering af mindst 50 nye frivillige.

Torben Juul-Olsen håber på at mange har lyst til at blive endnu bedre til at fortælle om og formidle nationalparken til glæde for gæster og til gavn for nationalparkens natur- og kulturhistoriske værdier.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
Bo Bredal Immersen 72 54 15 05 – 22 22 16 62 - Obfuscated Email