Stor stigning i nye produkter fra Nationalpark Thy

08-12-2017

Hele syv nye producenter blev godkendt ved årets ansøgningsrunde om brug af nationalparkens logo. Blandt de nye nationalparkprodukter er sæbe og lys fremstillet af nyrefedt fra får og lam, der har græsset i Nationalpark Thy (Thy Lam), dekorative svampe drejet i træ fra nationalparken (KP Stager) og gin med granskud fra Nationalpark Thy (THYA).

Thisted Bryghus kan fortsætte produktionen af en række øl med nationalparkens logo. Det gælder porse-øl, nationalparkserien: Thagaard, Klithede og Faddersbøl samt Cold Hawaii og Cold Hawaii Rav

Kvalitetsstempel med klar forbindelse til Nationalpark Thy

Da den årlige ansøgningsrunde for brug af nationalparkens logo til fødevarer og non-food produkter udløb her i efteråret, satte parkens certificeringsudvalg sig sammen og vurderede alle ansøgningerne nøje. Alt skal med for nationalparken ønsker nemlig en høj kvalitet i de ydelser og produkter, som sælges med tilknytning til Nationalpark Thy. Derfor er en række kriterier nøje udvalgt.

- Store dele af produktet skal være hentet indenfor nationalparkens område. Så sæbe og lys med nationalparklogo er altså fremstillet af nyrefedt fra får, der har græsset her. Og bistaderne skal stå på nationalparkens jord, så bierne henter deres nektar fra området fx klithedens lyng, fortæller formand for nationalparken Torben Juul-Olsen.

En af de nye producenter er Fredskilde Angus, som vil sælge kød fra økologisk kødkvæg, der har gået og græsset omkring Fredskilde i Nationalpark Thy. Afgræsning med køer er netop en af grundstenene i naturpleje, fordi de holder græs og anden vegetation nede. Samtidig laver de store dyrs fodspor små lokale vandhuller til glæde for insekter og planter.

Made in Thy
Logoet er et bevis på kvalitet og bæredygtighed hele vejen igennem. Og derfor stilles der også krav til, hvor og hvordan produktet produceres.

 - Produkter, der anvender logoet, skal være med til at fremme en bæredygtig og økologisk produktion i Thy, siger Torben Juul-Olsen og forklarer: Det må ikke skade miljøet eller naturen i nationalparken. Og derfor er der især vægt på produkternes autenticitet, sporbarhed og bæredygtighed.

Udover selve produktionen skal det efterfølgende arbejde med produktet også være bæredygtigt. I så høj grad som muligt skal det forarbejdes i Thy og på naturens præmisser. Torben fortæller:

-Derfor tænker vi også på tiden efter produktet. Hvordan fremstilles det, og hvad er det pakket ind i? Her vil vi også gerne have, at der tænkes over, at emballagen for eksempel ikke skader naturen.

 Interessen for lokale fødevarer er stor

Hele 29 procent af danskerne er villige til at betale mere for deres fødevarer, hvis de vel at mærke kommer fra en af landets fire nationalparker. Det viste en undersøgelse af forbrugernes lyst og motiver til at købe fødevarer fra de danske nationalparker, som parkerne fik gennemført tidligere på året.

-De vigtigste værdier, som fødevarer fra nationalparkerne tillægges, er kvalitet, dyrevelfærd og bæredygtighed. Og selvfølgelig, at det er lokalt. Lokal stolthed er helt sikkert en af de vigtige parametre, og det er også netop det, som vi har lagt vægt på siden opstarten med Nationalpark Thy-logoet i 2011, slutter Torben Juul-Olsen.

I alt er nu godkendt:

20 honningproducenter

9 kødproducenter

14 producenter med bær, urter og andre naturlige smagsgivere.

1 baseret på dyrkede afgrøder

9 non-food producenter

 

Frist for næste ansøgningsrunde er 1. oktober 2018.