Nationalpark Thy har fået ny bestyrelse

24-01-2017

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop udpeget ny bestyrelse for Nationalpark Thy.

Hanstholm Vildtreservat

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har nu udpeget bestyrelsen for Nationalpark Thys tredje funktionsperiode 2017-2020. Torben Juul-Olsen er ny bestyrelsesformand, tidligere teknisk direktør i Thisted Kommune. Han afløser Ejner Frøkjær, der har været formand siden nationalparken blev indviet i 2008.

Ministeren har i forbindelse med udpegningen besluttet, at bestyrelsen fremover skal bestå af 12 medlemmer inklusiv formanden. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er blevet genudpeget, mens resten er nye. Det følger af Lov om nationalparker at genudpegning kan ske en gang.

Den samlede bestyrelse kan ses på http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/organisation/bestyrelsen/

Ministeriets pressemeddelelse kan ses her: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nye-kraefter-skal-udvikle-danmarks-aeldste-nationalpark/

 

Kontakt:

Bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen tlf. 40 10 08 81

Leder Else Østergaard Andersen tlf. 22 22 16 66