Friluftsrådet støtter Nationalpark Thys skoleindsats i tre år

27-02-2017

Friluftsrådet har på deres seneste bestyrelsesmøde besluttet at støtte Nationalpark Thys skoleindsats med 412.500 kr. over de næste tre år.

Fotograf Christina Pedersen

Målet med det nye projekt er, at gøre det nemt for lærere, at udnyttede uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst, og hvor de får et særligt forhold til nationalparkens unikke værdier.

I 2014 iværksatte Nationalpark Thy i samarbejde med Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy og Museum Thy en fælles undervisningsindsats Nationalpark Thy Klasseværelset. Dette projekt blev afsluttet med en bred vifte af gode resultater, som det nye projekt bygger videre på.

Formand for Nationalpark Thy Torben Juul-Olsen udtaler: ”Det er et stort skulderklap, vi har fået af Friluftsrådet. Vi nåede rigtig langt i det første skoleprojekt, og det arbejde kan vi nu bygge videre på med Friluftsrådets bevilling til gavn for skoleelever i kommunen og resten af landet”.

Projektleder Bo Immersen er også meget glad for bevillingen, men han fortæller også, at projektets budget er på 570.000 kr, så der mangler fortsat godt 150.000 kr., for at projektet er fuldt finansieret. Det hul håber han, at lokale samarbejdspartnere vil være med til at lukke.

Konstitueret Undervisningschef i Thisted Kommune Per Overgaard supplerer: ”Det er rigtig godt, at vi nu har mulighed for at videreføre de tilbud og muligheder, som vi har opbygget gennem de seneste år: Det støtter nemlig godt op om intentionerne i Den Åbne Skole, som er at inddrage skolernes omverden i undervisningen.”

Projektets fem indsatsområder

1. Udvikling af et ”Junior Ranger” koncept i en dansk nationalpark målrettet overbygningselever.

Konceptet bygger på Europarcs europæiske Junior Ranger program, som skal tilpasses lokale forhold og implementeres i samarbejde med lokale skoler, lodsejere og formidlingsaktører. Det er en forventet effekt, at eleverne bliver drivkraft i at tage deres familie med ud i naturen ligesom de vil undervise yngre elever.
Projektet gennemføres i samarbejde med de andre danske nationalparker i Mols Bjerge, Vadehavet og Skjoldungernes Land.

2. Udvikling af stedbundne undervisningsforløb.

I projektet udvikles 15 nye stedbundne undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i den unikke natur og kulturhistorie, der er karakteristisk for Nationalpark Thy, og som er knyttet op på folkeskolens mål.
Mindst fem af forløbene skal tage udgangspunkt i udnyttelsen af fotos i et læringsperspektiv. I forbindelse med fejringen af den internationale nationalparkdag den 24. maj afholdes hvert år en fotokonkurrence som led i afprøvningen af udviklede undervisningsforløb.

Der er også fokus på at udvikle såkaldte ”Krible-krable” forløb til indskolingsklasser, som skal afprøves med klasser fx i Krible-krable ugen i maj og på Naturens dag i september.

3. Lærerkurser (Teach the teacher).

Ca. 9 % af lærerne i Thisted Kommune har de seneste tre år deltaget i et lærerkursus med fokus på muligheder for at flytte undervisningen ud i nationalparken. For at hjælpe endnu flere lærere med at flytte undervisningen ud, udbydes en række lærerkurser primært til indskolings- og udskolingslærere.

4. Udbygning og vedligeholdelse af undervisningsportalen i samarbejde med de øvrige nationalparker.

Undervisningsportalen http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/ fungerer i øjeblikket i de tre jyske nationalparker i Thy, Mols Bjerge og Vadehavet, og er lærernes indgang og søgeværktøj til at finde de undervisningsforløb, som passer ind i deres egen undervisning. Portalen udvides til at kunne rumme forløb til ungdomsuddannelser og efteruddannelse af voksne.

5. Program til heldags- og flerdages ture i Nationalpark Thy.
Der udvikles programmer med færdige undervisningsaktiviteter, som lærere kan tage ned af hylden og bruge, uden, at de skal bruge lang tid på at undersøge muligheder og lokaliteter. Programmerne skal kunne bruges af lokale skoler, men også skoler fra andre dele af landet, så det bliver et tilbud til lejrskoler. Pakkerne udvikles i samarbejde med lokale aktører, som kan understøtte skolerne med viden og evt. overnatning m.v.

 

Erfaringer og resultater fra de første tre år

Hent rapport med resultater fra de første tre år på www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset

Link til udsendelse fra Nationalpark Thy om udeskole.

 

Yderligere oplysninger

Bo Bredal Immersen, Projektleder

7254 1505 / 2222 1662

Obfuscated Email