Friluftsrådet støtter involverende naturformidling i Nationalpark Thy

18-12-2017

Friluftsrådets bestyrelse har netop besluttet at yde et tilskud på 370.000 kr. til Nationalpark Thy. Pengene er øremærket til udvikling og gennemførelse af delelementer af formidlings- og oplevelsesprojektet "Trædesten til naturen".

Friluftsrådet giver tilskud til fire delprojekter:

  •          Helhedsplan for stier og ruter
  •          Udvikling af koncepter til videndeling
  •          Fotoformidling
  •          El-Landcykler

”Vi er meget glade for at Friluftsrådet vil støtte os med midler til at udarbejde en helhedsplan for stier og ruter i Nationalpark Thy” fortæller projektleder Bo Immersen. Helhedsplanen skal konkret give svar på, hvordan de forskellige målgrupper skal komme fra trædestenen ud til formidlingspunkterne og videre ud i naturen. Derfor er helhedsplanen et vigtigt værktøj i at udfolde tankerne i ”Trædesten til Naturen”.

Projektleder Esben Broe fortæller, at Friluftsrådet også støtter en indsats for formidling af nationalparken med fotos på sociale medier. ”Vi er overbevidst om, at potentialet for naturformidling via fotos er stort. Derfor vil vi undersøge, hvordan vi kan aktivere flere fotoentusiaster og naturvidende fotografer, som kan øge formidlingskvaliteten og forståelsen af naturen og det, der tages fotos af. Formålet er at lade brugere inspirere andre til at komme ud i naturen gennem et levende og aktuelt indtryk af naturen.”

Der er også penge til et pilotprojekt omkring vidensdeling af projektresultater og erfaringer. Nationalpark Thy og mange andre organisationer udvikler løbende nye løsninger og oparbejder løbende nye erfaringer og erkendelser. En del af den nye viden samles i skriftlige rapporter, som ofte ikke når ud til dem, som kunne have gavn af det. Projektet vil udvikle et koncept for vidensdeling af projektresultater og erfaringer, herunder udvikling af standard-templates til forskellige medier.

Potentialerne for bæredygtig transport til friluftsoplevelser er store i Nationalpark Thy. Nationalpark Thys geografi er særdeles egnet til el-cykler, fordi det er muligt at nå fra den ene ende til den anden på en opladning og uden at være i rigtig god form, som man skal være for at gøre det på en almindelig cykel. Der skal derfor arbejdes på at flytte persontransport til oplevelser i nationalparken fra biler til cykler, og at gøre transporten til en friluftsoplevelse, der gør indtryk.

Friluftsrådets bevilling dækker ikke alle udgifter til indsatserne, så midlerne skal suppleres af midler fra andre fonde og nationalparkens egne midler.

Friluftsrådet uddeler hvert år omkring 60 millioner kroner til projekter, der giver bedre muligheder for friluftsliv og naturforståelse. De mange penge til friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og det Danske Klasselotteri A/S.

Yderligere oplysninger:
Bo Immersen, Projektleder, formidling og friluftsliv, Obfuscated Email– Direkte 7254 1505.

undefined undefined