De små dyr i Nationalpark Thy får fondsstøtte

12-12-2017

Med en donation på 30.000 kr. fra ”Johanne Henriette og Hans Kristian Madsens Hjælpefond for Dyr af 31/12 1999” har nationalparken nu mulighed for at iværksætte et nyt projekt til glæde for dyrelivet på sommerhusgrunde. I Danmark findes nemlig mere end 17.000 forskellige arter af insekter. De er vigtige for naturen og sjove og flotte at kigge på - men de har det svært.

Selv på en sommerhusgrund kan du gøre en god gerning for naturen. På billedet ses den smukke ensianblåfugl, der er afhængig af både den relativt sjældne klokkeensian og af en myreart for at kunne yngle.

Der mangler blomster og bier…!
En alt for veltrimmet sommerhushave betyder boligmangel for smådyrene. Men ved at skabe gode rammer for fugle og insekter kan alle være med til at gøre en forskel.

Naturprojektleder i Nationalpark Thy Anna Gudrun Worm fortæller:

-Det kan lyde af lidt, men i den økologiske verden hænger det hele sammen. Selvom insekter er ganske små, spiller de faktisk en stor rolle i naturen.  De udgør en vigtig del af føden for fugle. Og nogle insekter – de såkaldte bestøvere - spreder pollen for frugt og bær, som igen er med til at skabe føde og grobund for, at nye planter kan spire frem.

Men for at insekterne kan trives i naturen, skal der være blomstrende planter hele sommerhalvåret, og der skal være mulighed for at yngle og overvintre.  Det er altså vigtigt med mange forskellige typer af blomster og planter, der skiftes til at pryde haven og give insekterne levebrød.

-De mere sjældne insekter er ofte knyttet til bestemte planter. Derfor er det sjovt at prøve at tiltrække sjældne sommerfugle ved for eksempel at have mange violer og kællingetand i haven, siger Anna.

Også fuglene kan bruge en hjælpende hånd
Stort set alle fugle, der lever af insekter, er på tilbagegang. De mangler både mad og gode ynglesteder.

-Det er de såkaldte hulrugende fugle, der har det værst på den front, fordi der slet ikke er nok gamle træer i Danmark, siger Anna og forklarer: Fuglene yngler helst i huller i træerne, og de er tilpasset til at bringe deres unger på vingerne i hulerne.

Men træerne bliver først hule, hvis de er gamle eller skadede. Disse træer fældes som regel i Danmark. Enten skal det bruges til tømmer, eller fordi de er for farlige at færdes omkring. Men her kan en fuglekasse hjælpe som erstatning.

Kom og byg et hjem til fugle eller insekter
Men til foråret får sommerhusejerne i Nationalpark Thy altså mulighed for at give naturen en hjælpende hånd. De 30.000kr fra hjælpefonden skal nemlig bruges til to arrangementer, hvor der sættes fokus på naturen på sommerhusgrundene.

Her kan man komme og bygge fuglekasser og insekthoteller sammen med naturmedarbejdere og frivillige i nationalparken. Der vil også være god inspiration til, hvad du ellers kan gøre for naturen på din grund.  

For yderligere information kontakt naturprojektleder Anna Gudrun Worm mobil 22 25 72 43 eller mail Obfuscated Email

Arrangementerne vil forgå i Lyngby og Vangså. Nærmere sted og dato kommer senere.  

 I Danmark har vi mere end 270 forskellige arter af bier. Flere af disse er meget sjældne og tæt på udryddet.

Ca. ¼ af vores vildebier overvintrer og yngler over jorden. Dem kalder vi for huleboende bier - i modsætning til jordbier. Huleboende bier yngler i små kamre, i murværk, gammelt træværk, grene med blød marv, plantestængler m.v. De bruger forskellige ting til at forsegle ynglecellen med. De bruger f.eks. mudder, harpiks og små bladdele.

De fleste voksne bier dør om efter året, og er derfor stærkt afhængige af, at deres larver har et godt og sikkert sted at overvintre.  

  • Insekthoteller findes i mange størrelser

  • Insekthoteller findes i mange størrelser