Friskt sjapvand til sjældne tudser i Nationalpark Thy

01-12-2016

Nye vandhuller dukker i stort tal op langs kysterne til glæde for blandt andet strandtudsen.

I den kommende tid beriges naturen lang kysterne med mere end 100 nye vandhuller. Målet er især at give den sjældne og truede strandtudse flere levesteder, men også andre fredede dyr som grønbroget tudse, flere arter af salamandere og mange vadefugle vil få gavn af de mange vandhuller.

Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Thy står bag udgravningen af vandhullerne, som er flest i antal ved den jyske vestkyst. Men der kommer også nye vandhuller på Sydlangeland, Nordfyn syd for Æbelø, Kalvebod Fælled på Amager og ved Vordingborg.

- De mange nye vandhuller giver strandtudsen bedre mulighed for at sprede sig. Tidligere søgte mange strandtudser forgæves efter egnede vandhuller at yngle i, fordi mange vandhuller var drænet væk eller groet til. Nu forbedrer vi oddsene markant for, at strandtudser på vandring finder nye egnede levesteder, siger biolog Annette Strøm Jacobsen fra Naturstyrelsen på Fyn.

Strandtudsen er den eneste tudse, der ikke kan springe eller hoppe. Til gengæld er den god til at gå og løbe, og på den måde, kan den bevæge sig flere kilometer over land, når den søger efter ynglesteder og føde. Fugle kan også sprede strandtudser til nye vandhuller, når strandtudsens æg hænger fast i fuglenes fjer.

Allerede til næste sommer forventer Naturstyrelsen, at der kan blive klækket mange små strandtudser i en del af de nye vandhuller langs kysterne. Men vil man høre strandtudsen kvække, må man vente i yderligere fire år, for så længe er den sjældne tudse om at blive kønsmoden.

 

 

Fakta: Her er vandhullerne:

Ved Lodbjerg i Nationalpark Thy er der netop gravet fem vandhuller. På Fanø og ved Ho nær Blåvandshuk er der de seneste uger dukket ni nye vandhuller op. Yderligere omkring 50 vandhuller er planlagt indenfor området af Nationalpark Vadehavet. I Vestjylland er der den seneste tid kommet 20 nye vandhuller ved blandt andet Husby Plantage og ved Thorsminde nær Nissum Fjord.