Kulturhistoriske briller stiller skarpt på Hanstholm Vildtreservat

23-02-2016

Ny rapport om tilblivelsen af Hanstholm Vildtreservat set gennem kulturhistoriske briller. Rapporten bygger på brevkorrespondancer, fortællinger, anekdoter og kulturhistoriske spor, der tilsammen giver et billede af brugen af området og den proces der førte til oprettelse af et Vildtreservat ved Hanstholm.

undefined

Engang boede der mennesker i det område, vi i dag kender som Hanstholm Vildtreservat. I dag er dette nærmest en utænkelig tanke, men dengang ganske naturligt trods det barske landskab. Rapporten ”Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv” beretter om et dagligdagsliv før tilblivelsen af reservatet, de til tider besværlige opkøb af jordlodder og en korrespondance mellem overklitfoged Axel Rasmussen og fortrinsvis Jagtrådet, Naturfredningsrådet og Landbrugsministeriet. Af Axel Rasmussens korrespondancer fremgår ønsket om sikring af det omtalte hedeareal tydeligt, og det lykkedes da også. I 1936-37 foregik opkøbene af jordlodderne og i 1949 opnåede arealet status som vildtreservat. Fredningen af området blev bestemt i hhv. 1972, 1977 og 1980, og endelig i 2008 blev reservatet en del af Danmarks første nationalpark, Nationalpark Thy.

Rapporten er skrevet af Mie Buus og udgivet af Museum Thy og Nationalpark Thy.

Hent rapport om Hansthom Vildtreservat