Projektleder på naturområdet til Nationalpark Thy søges

13-04-2016

Kunne du tænke dig at arbejde med naturen i Danmarks største vildmark?

undefined

Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Her i det nordvestligste Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som vi i fællesskab skal værne om og udvikle. Nationalpark Thy strækker sig over 55 km langs kysten af Thy og rummer et særpræget klitlandskab og nogle af Danmarks reneste søer. En ny nationalparkplan for 2016-22 er netop udarbejdet med en klar prioritering af opgaverne i de kommende år.

Arbejdsopgaver

Som projektleder på naturområdet skal du:

 • Planlægge, igangsætte og gennemføre naturprojekter i nationalparken i et tæt samarbejde med bl.a. lodsejere, myndigheder og rådgivere (især genskabelse af naturlig hydrologi og bedre sammenhæng i klitnaturen)
 • Medvirke til at igangsætte et program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy
 • Bidrage med viden om naturen til kolleger og samarbejdspartnere
 • Indgå i løsningen af andre af nationalparkens opgaver i relation til planlægning, udvikling, forskning, undervisning, informationsvirksomhed, samt øvrige sekretariatsopgaver

Faglige kvalifikationer

Som projektleder forventes det, at du:

 • Har en relevant uddannelse på kandidatniveau
 • Har (solid) erfaring med naturgenopretningsprojekter, herunder også gerne udbudsregler og kontraktstyring
 • Har interesse for den danske natur, herunder gerne et kendskab til nationalparkens naturtyper og arter
 • Har kendskab til lovgivning og tilskudsmuligheder på naturområdet
 • Er vant til at og har lyst til at formidle naturen og de projekter, der gennemføres
 • Erfaring med projektledelse vil være et ekstra plus.

Kompetenceprofil

Som projektleder forventes det, at du:

 • Er god til at samarbejde, og er opsøgende og udadvendt i forhold til opgaver og samarbejdsrelationer
 • Arbejder selvstændigt og samtidig kan være en del af et team
 • Er tålmodig og har en positiv og humoristisk indstilling, der bidrager til en god stemning på arbejdspladsen
 • Er god til at strukturere og tilrettelægge arbejdet, gennemføre og afslutte opgaver til fastsatte deadlines
 • Har et godt overblik, sans for detaljer og gode kommunikative evner
 • Ser udfordringer snarere end begrænsning
 • Lyst til at arbejde i en ung netværksorganisation
 • Har kendskab til GIS og Office-programmer på brugerniveau.

Dertil kommer, at du har kørekort til personbil og mulighed for at stille bil til rådighed til arbejdet.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med Finansministeriet og den faglige organisation. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Stillingen er tidsbegrænset til seks år. Ansættelsesområdet er Nationalpark Thy. Du vil referere til nationalparkens leder, Else Østergaard Andersen. Arbejdsstedet er indtil videre: Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Flere oplysninger fås hos nationalparkens leder Else Østergaard Andersen på tlf. 72 54 15 01, mobil 22 22 16 66.

Ansøgningsfristen er overskredet. Vi forventer at holde samtaler den 9. maj 2016.