Fokus på pibesvaner i Nationalpark Thy

07-11-2016

Fredag d. 11. november sættes der fokus på pibesvanen i Nationalpark Thy.

Nationalpark Thy sætter fokus på pibesvanen. Det sker i tilknytning til et stort anlagt engelsk projekt kaldet ”Flight of the Swans”. Projektet følger pibesvanerne fra deres sommerkvarterer i Sibirien og til vinterkvarterne i det nordvestlige Europa. Pibesvanen har dog trange kår. Bestanden af ynglende pibesvaner i den vestlige del af den russiske tundra er i kraftig tilbagegang. Projektet søger at sætte fokus på det, og på hvad man kan gøre, for at pibesvanen ikke forsvinder.   

6. klasse på Nors Skole har igennem de seneste uger arbejdet med pibesvanen på forskellig vis. På fredag får de så lejlighed til at stille spørgsmål til eksperter samt fremlægge, det arbejde, de har lavet for eksperterne. Ved eventen vil der være gæster fra ”Wildfowl and Wetland Trust” i Storbritannien samt et par af ekspeditionsdeltagerne.  

Tid og sted: Fredag d. 11. november kl. 11-14 på badepladsen v. Nors Sø (Agerholmvej). Umiddelbart efter, vil der være en guidet fugletur i egen bil til Agger Tange. Her er der for tiden chance for at se pibesvaner.  

Alle er velkomne.

Program:

11.00—11.30 Velkomst og introduktion (v. Ejner Frøkjær, Nationalpark Thy, Ruth Cromie, Wildfowl and Wetland Trust, Bjarke Laubek m.fl.)

11.30—11.40 Uropførelse af ”På hvide vinger” v. Anders Mikkelsen

11.40—12.10 Nors Skoles 6 kl. fremlægger deres projekt og stiller spørgsmål til eksperterne

12.10—12.30 Interviews til pressen og networking blandt deltagerne

12.30—13.30 Smagsprøver fra bålet

14.00—16.00 Fugletur i egen bil til Agger Tange v. Poul Hald-Mortensen (radio-guidet tur)