Hjælp os med at finde ensianblåfugl i Nationalpark Thy

08-08-2016

Ensianblåfuglens livscyklus stiller helt særlige krav til dens levesteder.

Netop nu i højsommeren har du i Nationalpark Thy chancen for at opleve en lille sommerfugl med et ganske forunderligt liv: Ensianblåfugl. Her kan man være heldig at se den flakse rundt i de fugtige dele af klithederne. Den voksne ensianblåfugl har et vingefang på ca. 3 cm. Den suger nektar på klokkelyng. Oftest ses den på en solskinsdag uden for meget blæst – som et blåbrunt glimt i flugt. Det er dog ikke let at få den voksne blåfugl at se. Blæst er der meget af i Thy. Men der er en anden måde, hvor man kan komme helt tæt på og forundres over blåfuglens forunderlige liv. Blåfuglen er nemlig helt afhængig af en plante, som er noget lettere at få øje på.

Her i august kan man opleve den smukke klokkeensian i blomst. Ensianen vokser i de fugtige klitlavninger, hvor den lyser op med sine oprette, dybblå klokker mellem græsser, gule benbræk og lyslilla klokkelyng. Dog skal man ned på knæ for rigtigt at værdsætte den smukke plante. Klokkeensian bliver sjældent mere end 10-15 cm høj her i den barske klitnatur. Blomsten er til gengæld forholdsvis stor – nemlig op til 4,5 cm høj og farven er markant.

Er man kommet ned på knæ og tager den smukke blomst nærmere i øjesyn, har man chancen for at se spor efter den sjældne blåfugl. Blåfuglen kendes nemlig tydeligst her i ægstadiet. Den voksne hun lægger sine æg i juli måned – og kun på knopper af klokke-ensian. Æg kan derfor ofte ses på blomstens grønne bægerblade som runde, hvide pletter, ca. 1 mm i diameter. Efter ca. 10 dage klækker ægget og larven lever de første par uger af blomstens frøanlæg. Herefter lader larven sig dumpe ned på jorden, hvorefter det forunderlige sker: En stikmyre, der leder efter føde, opdager larven og bærer den ind i myretuen, som om, den var en myrelarve på afveje. Blåfuglelarven producerer nemlig et kemisk stof, som minder om stikmyrelarvens egen duft. Inde i myretuen fodres larven af arbejdermyrerne, som om den var en af deres egne. Blåfuglelarven forpupper sig i slutningen af maj. Medio juli kommer den voksne ensian-blåfugl forvandlet ud af puppen. Den forlader myretuen, breder sine vinger ud og flyver op – klar til at finde en mage, parre sig og fortsætte den fascinerende livscyklus.

Ensianblåfuglens livscyklus stiller helt særlige krav til dens levesteder. Både værtsplante og værtsmyre er afgørende for dens overlevelse. Hverken sommerfugl eller myre flytter sig ret langt. Der er blevet længere imellem de egnede levesteder og blåfuglen er blevet stadig mere sjælden. Det blev vi i Nationalpark Thy for alvor opmærksom på, efter en gruppe studerende fra Københavns Universitet over flere år fik afdækket de mange aspekter af blåfuglens liv. Der skulle stadig være en chance for at sikre, at ensianblåfuglen overlever her i Nationalpark Thy. Blåfuglen har derfor fået særligt fokus i vores nationalparkplan for de kommende seks år, hvor vi vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng mellem de lokaliteter, hvor blåfuglen stadig findes.

Vi kender ensianblåfuglen fra flere lokaliteter i den nordlige del af Nationalpark Thy, bl.a. Ålvand. Men der er ingen nyere observationer syd for Stenbjerg af hverken blåfuglen eller klokkeensian. Så finder du klokkeensian og især, hvis du finder de små hvide æg på blomsterne, kan du hjælpe os. Indrapporter dit fund på www.fugleognatur.dk eller mobil app’en Naturbasen. Så er du med til at sikre en værdifuld viden til gavn for naturen i Nationalpark Thy.