20-01-2015

Ny undersøgelse af antallet af besøg i Nationalpark Thy viser, at nationalparken er besøgt mellem 1,1 og 1,4 mio. gange i 2013.

lodbjergfyr_kikkert
Udsyn fra toppen af Lodbjerg Fyr

En ny undersøgelse af antallet af besøg i Nationalpark Thy viser, at nationalparken er besøgt mellem 1,1 mio og 1,4 mio gange i 2013.

Undersøgelsen er baseret på to beregningsmetoder, som giver to forskellige bud på besøgstallet. Den ene giver et resultat på knap 1,1 mio., der anses for at være et mindsteniveau for besøg i Nationalpark Thy. Den anden giver et resultat på knap 1,4 mio. besøg i 2013, hvilket regnes for et maksimalt niveau for besøg i Nationalpark Thy.

Undersøgelsen deler de besøgende op i tre grupper, som er undersøgt hver for sig:

  • Lokale (bosiddende i Thisted Kommune)
  • Overnattende turister (Overnatter i Thisted Kommune uden at have fast bopæl i kommunen)
  • Endagsbesøgende (Fastboende eller turister udenfor Thisted Kommune)

Bestyrelsesformand for Nationalpark Thy udtaler: ”Det er svært at opgøre antallet af besøg i Nationalpark Thy. Der er ikke en åbenlys indgang til nationalparken og der går mange veje og stier igennem. Denne undersøgelse af besøgstal i Nationalpark Thy er udarbejdet af en studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted. Den giver et godt bud på, hvordan man fremadrettet kan gøre besøgstal op på en lavpraktisk måde baseret på kendte opgørelser.

Undersøgelsen viser, at naturen i Nationalpark Thy er en attraktion. Endda en attraktion af betydelig størrelse. Nationalpark Thy er attraktiv for os, der bor i kommunen. Vi tager selv ud og nyder naturen og er blevet stolte af den, mere end vi var før. Men nationalparken er også en attraktion for de, der kommer rejsende hertil – for at besøge familie og venner, holde ferie her eller bare tage på en dagstur. Undersøgelsen viser desuden, at langt de fleste kommer i nationalparken for at nyde naturen og gå en tur. Det er aktiviteter, der stemmer fint sammen med at bevare et værdifuldt naturområde, som vi har i Nationalpark Thy.” 

Undersøgelsen er foretaget af markedsføringsøkonom og praktikant hos Nationalpark Thy Mathias Pedersen i samarbejde med Nationalpark Thy, UCN Thisted og studerende fra markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted.

 

Link til rapport og bilag