Offentligt møde om ny nationalparkplan

28-10-2015

Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål til den kommende Nationalparkplan 2016-22 og den høringsproces, som fortsat er i gang.

undefined

Torsdag den 5. november holder Nationalpark Thy offentligt møde på Videnscenter Thy-Mors. Det sker som led i høringen af Udkast til Nationalparkplan 2016-22.

På mødet gives en kort introduktion til planen af bestyrelsesformand Ejner Frøkjær, rådsformand Jens Roesgaard og leder Else Østergaard Andersen. Der vil derefter være rig lejlighed til at stille spørgsmål til planen og til, hvordan man kan afgive høringssvar.

Nationalparkplanen er i høring frem til den 26. november og ventes at træde i kraft 1. april 2016. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendigt.

Læs eventuelt mere om planen på http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/

 Tid og sted: 5. november kl. 19 på Videnscenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted.