Ny viden om Flade Sø i kulturhistorisk perspektiv

19-03-2015

Ny rapport afdækker den kulturhistorie, der knytter sig til området ved Flade Sø, samt den udnyttelse og økonomiske aktivitet der har fundet sted og efterladt spor i landskabet i nyere tid.

Plakat Offentligt foredrag om Flade og Ørum Søer .jpg
Flade Sø

Landskabet ved de to store søer Flade og Ørum Sø i Sydthy har forandret sig meget – dels gennem menneskeskabt aktivitet og dels gennem en stadig påvirkning af naturens kræfter.
I 1600-tallet hærgede sandflugten området og tilstoppede udløbet fra Flade Sø, så vandet i søen steg og oversvømmede bøndernes jorder. Kong Christian den Fjerde imødekom bøndernes klage og gav tilladelse til en regulering af vandstanden, hvorpå der blev gravet en kanal, som stadig afvander såvel Flade som Ørum Sø. Sidst i 1800-tallet blev søerne forsøgt udtørret for at skabe græsning og hø til datidens økonomisk vigtige produktion af stude. Dette blev dog hurtigt opgivet igen, sandsynligvis fordi udbyttet ikke stod mål med investeringerne. I 1950’erne blev der på grund af de tilbagevendende oversvømmelser af områderne nord for Agger anlagt et sikringsdige øst og syd for Flade Sø, og vandet fra Hvidbjerg Å blev ledt udenom Flade Sø gennem Kastet Å, der blev gravet ud til formålet i den gamle afvandingskanal. I dag er der atter planer om at forandre løbet i Kastet Å og bringe Flade Sø tilbage til den tilstand, som bestod før sidste indgreb i 1950’erne.

Hent hele rapporten her

 

Offentligt foredrag om Flade og Ørum Søer

Mie Buus, Museum Thy vil fortælle om udtørringen i 1870erne på baggrund af den kulturhistoriske undersøgelse iværksat af Nationalpark Thy.

Tid: Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19:00-20:30
Sted: Tinghuskroen, Klostergade 41, Vestervig

Der kan købes kaffe efter foredraget, som arrangeres af I/S Flade og Ørum Søer, Museum Thy og Nationalpark Thy