Nationalpark Thy sender ny nationalparkplan i høring

01-09-2015

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark. Den første nationalparkplan var for perioden 2010-16. Bestyrelsen har netop offentliggjort sit forslag til den anden nationalparkplan for perioden 2016-22 i offentlig høring. Et brev om høringen er desuden sendt direkte til ministeren, relevante myndigheder og interesseorganisationer samt til nationalparkens 1110 lodsejere.

undefined

Nationalparkplanen indeholder denne gang en fælles identitet udover vision, målsætninger og handlingsplan for perioden. Bestyrelsen foreslår, at 13 af 22 udvalgte indsatsområder har højeste prioritet i de kommende 6 år.

Planen har fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem især de fugtige dele af klithederne, hvor mange sjældne og sårbare arter fx Ensian-Blåfugl har sine levesteder. Det er desuden planen at udarbejde et kulturhistorisk atlas, en masterplan for formidling og synliggøre mulighederne for naturoplevelser. Endelig er det planen at styrke nationalparkens brand, videreudvikle involveringen af frivillige, styrke undervisning og forskning og bidrage til at koordinere erhvervsudvikling i tilknytning til Danmarks største vildmark.

Den første generation af nationalparkplaner I Danmark var i 2013 genstand for kritik fra Statsrevisorerne. Kritikken gik bl.a. på, at planerne ikke havde tilstrækkeligt klare og målbare målsætninger, som indsatsen kan prioriteres ud fra. Denne kritik imødekommes med bestyrelsens forslag til næste plan, der er langt mere konkret og målbar end den første.

Bestyrelsesformand Ejner Frøkjær udtaler i forbindelse med offentliggørelsen: ”Nationalpark Thy har lige fra de første tanker om en mulig nationalpark udviklet sig til et meget stort interessentselskab. Den er virkelig blevet thyboernes nationalpark. Den er en af vores forholdsvis nyfundne aktiver, som vi med øget stolthed gerne deler med vores landsmænd og de udenlandske gæster, som kommer hertil. Med den nationalparkplan, vi nu sender i høring, har vi nu et forslag til en mere præcis plan, der kan blive et godt styringsværktøj i nationalparkens udvikling i de kommende år”.  

 

Læs mere om nationalparkplanen

 

Kontakt:

Bestyrelsesformand Ejner Frøkjær, tlf. 97 96 12 52

Leder Else Østergaard Andersen, tlf. 22 22 16 66