Nemt at søge litteratur om natur og kultur i Nationalpark Thy

21-09-2015

Vil du gerne vide noget om sandflugt eller klitheden ved Ålvand eller har du bare lyst til at udvide din viden om Nationalpark Thy, så har du nu mulighed for at søge i en base, der indeholder publikationer om det geografiske område Nationalpark Thy.

undefined

Ideen til en særlig nationalpark-litteraturdatabase er opstået i en gruppe frivillige, der har arbejdet med at styrke forskning i Nationalpark Thy. Med basen er det nemt at fremfinde relevante publikationer for universitets-studerende, skole-elever, formidlere og alle interesserede i øvrigt, der ønsker at arbejde med Nationalpark Thy. 

Ideen fik opbakning i råd og bestyrelse og er blevet ført ud i livet med hjælp fra Thisted Bibliotek. To biblioteksmedarbejdere har gennem den seneste tid fremsøgt, registreret og tildelt emneord til publikationer i basen.  

Basen udmærker sig ved, udover at rumme det de danske biblioteker har liggende, også at rumme ellers ikke tilgængelige publikationer. En af hovedopgaverne har således været at fremsøge materialer, der ikke er søgbare af den ene eller anden grund (f.eks. at materialet ikke pligtafleveres).

Basen rummer også litteratur langt tilbage i tid. Basen medtager bøger uden aldersgrænse, tidsskriftartikler siden 1905, rapporter, studieopgaver, forskningsafhandlinger, upublicerede artikler og online dokumenter, men ikke landkort, avisartikler og tv-udsendelser. Den medtager både dansk-, engelsk- og tysksprogede publikationer.

De registrerede titler kan søges skaffet via nærmeste folkebibliotek eller ses online via link, idet langt de fleste er udgivet i enten bogform, som tidsskriftartikel eller er tilgængelige online. Der er dog enkelte undtagelser, hvor det er nødvendigt at henvende sig til Nationalparkfondens sekretariat, hvis man ønsker at se udgivelsen. Det er angivet i beskrivelsen, når det er tilfældet.

Læs mere om databasen på litteraturbasens projektside.

Basen tænkes videreført med årlige opdateringer. Har du materiale, som kan være interessant, så henvend dig til Nationalpark Thy eller til Thisted Bibliotek.