21 høringssvar til forslag til nationalparkplan for perioden 2016-22

14-12-2015

Bestyrelsens forslag til nationalparkplan for perioden 2016-22 var i høring fra 1. september til 26. november 2015.

undefined
Hanstholm Vildtreservat

Bestyrelsens forslag til nationalparkplan for perioden 2016-22 var i høring fra 1. september til 26. november 2015. Der indkom 21 høringssvar fra myndigheder, organisationer og borgere. Høringssvarene er blevet drøftet i nationalparkrådet og nationalparkbestyrelsen. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at der ikke skal laves væsentlige ændringer til nationalparkplanen. Den endelige plan for nationalparkens udvikling for peroden 2016-22, der træder i kraft 1. april 2016 ventes vedtaget på bestyrelsesmøde i januar 2016.

Bestyrelsens hvidbog over høringssvar kan ses her