Få sparring om forslag til den kommende Nationalparkplan

05-09-2014

Åbent hus i sekretariatet d. 18. september kl. 17-19

Vil du have indflydelse på fremtiden i Nationalpark Thy, kan du komme og drøfte dit forslag, eller få teknisk hjælp til at indsende dit forslag elektronisk, er du velkommen til åbent hus i sekretariatet torsdag d. 18. september i tidsrummet 17 – 19. Adressen er Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Nationalparkplan 2016-22 bliver den første reviderede plan for Nationalpark Thy, som skal gælde fra 1. april 2016. Arbejdet med revision af planen er indledt i juni 2014 med den første offentlighedsfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til nationalparkplanen. Offentlighedsfasen blev indledt med et offentligt møde 19. juni 2014 og varer frem til 9. oktober 2014. Sidste frist for at indsende forslag er 9. oktober 2014

Forslag

Et forslag skal relatere til nationalparkens formål for at være relevant for den kommende plan. Du kan læse mere om nationalparkens formål og eksempler på projekter der er gennemført ved at følge linket http://nationalparkthy.dk/media/nst/10018676/npp_9.pdf

Man kan

  • indsende forslag der er helt nye i forhold til den eksisterende plan
  • indsende forslag som allerede er i den eksisterende plan, som man synes skal opprioriteres i den kommende plan. Nationalparkplan 2010 – 2016 indeholder langt flere projekter end det er muligt at gennemføre. Hvis man ønsker at projekter og forslag, der endnu ikke er realiseret, skal have en høj prioritet i de kommende plan, skal man derfor indsende det som nye forslag.
  • indsende forslag som blev drøftet på det offentlige møde d. 18. juni. De er ikke registreret nogen steder, før man har indsendt dem elektronisk.

 

Sådan sender du forslag ind

Forslag til de nye plan kan kun sendes ind elektronisk via nationalparkens hjemmeside. På dette link http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen#plan2016 finder du en elektronisk skabelon, som forslagene skal indsendes i. I skabelonen, bliver man blandt andet bedt om at skrive hvilke af nationalparkens formål forslaget relaterer sig til og hvordan og af hvem det kan realiseres. Vi anbefaler at man tidligt i sit arbejde med forslag kikker skabelonen igennem, både som inspiration til arbejdet og for at forslaget er mest mulig klar til det videre arbejde.  

l linket finder du også en vejledning til at udfylde skabelonen, materiale om formål, iværksatte initiativer og den eksisterende nationalparkplan.

Du er altid velkommen til at kontakte os i sekretariatet med spørgsmål på telefon 7254 1500 eller på mail Obfuscated Email