Offentligt møde om nationalparkens fremtid

10-06-2014

Den fortsatte udvikling er på mødets dagsorden

Den første planperiode for Danmarks første nationalpark udløber i 2016. Derfor er processen med at revidere den nuværende nationalparkplan og udvikle den kommende, der skal gælde frem til 2022, ved at gå i gang.

Derfor indkalder Nationalpark Thy borgere, lodsejere, foreninger og institutioner til et offentligt møde, hvor der vil blive redegjort for, hvordan processen kommer til at fungere, og hvilke muligheder offentligheden har for at få indflydelse på den kommende nationalparkplan.

Det offentlige møde kommer til at foregå torsdag den 19. juni fra klokken 19 til 21.30 på Videnscenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted.

Mulighed for samarbejde

Tanken med mødet er også, at mødedeltagere, der allerede nu har idéer til Nationalparkplan 2016-2022, kan finde samarbejdspartnere at udvikle forslag sammen med.

Alle er velkommen til mødet. Men af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig. Det foregår hos Videncenter Thy-Mors på telefon 96 18 57 00 eller e-mail Obfuscated Email.

Se den officielle invitation her: