Nationalparkens mos under lup

20-03-2014
Nyhed Nyhed NP-Thy

Et enestående projekt, der skal kortlægge samtlige arter af mos i Nationalpark Thy, er netop begyndt.

Projektet er enestående, fordi det er mere end et halv århundrede siden, at der er sidst er blevet lavet en så omfangsrig registrering af mosser. Og ambitionen er, at tæt på 100 procent af alle mos-arter i nationalparken bliver registreret.

Samtidig ønsker folkene bag undersøgelsen, at de indsamlede data kan bruges til sammenligning og eventuel analyse af forandringer om 10, 50 eller endda 100 år.

Viden om mos kan da også være særdeles nyttig for nationalparkens målsætning om at bevare og beskytte naturen i Thy. Alligevel er de beskedne grønne vækster en smule underbelyste sammenlignet med mere synlige artsgrupper inden for fugle eller for eksempel orkidéer.

Mosser sladrer om naturen

Mosser er i videnskabelig forstand en forholdsvis overskuelig artsgruppe med ”kun” omkring 600 forskellige danske arter. Og mos kan i modsætning til mange andre plantegrupper undersøges året rundt, da de ikke varierer så meget efter årstiderne.

De er vigtige i forskellige naturtyper, som pioner-arter i klitterner eller i kraft af deres store andel af biomassen i moser og plantager.

Desuden er de følsomme over for menneskelig påvirkning og reagerer hurtigere på ændringer end andre planter.

Samlet set er mosser altså en god og tilgængelig indikator for, hvordan naturen har det i et bestemt område.

To sjældne arter fundet

Initiativtagerne til projektet er biolog Erik Aude fra HabitatVision og biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra VINK. De begyndte feltarbejdet i denne uge ved at kigge på overdrevene syd for Hanstholm samt et udvalg af marker, der for tiden står i stub.

-          Foreløbigt har det levet godt og vel op til vores forventninger. Der har været en rig og varieret mosvegetation, de fleste steder vi har undersøgt. Vi har også fundet et par sjældne arter, som ikke har været registreret i Danmark i lang tid, fortæller Rasmus Fuglsang Frederiksen, der gerne afslører, at det drejer sig om mosser med så eksotiske navne som sortgrøn snoblad og lukket bægermos.

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og sekundært med forskningsmidler fra Nationalpark Thy. Og de to biologer vil fortsætte feltarbejdet året ud.