Fare for kviksand ved Lodbjerg

24-04-2014

Der er i øjeblikket kviksand på stranden ud for Lodbjerg

Vinterens storme har åbnet nye arealer, hvor risikoen for kviksand er større

Der har i seneste dage været flere eksempler på, at folk har siddet fast i kviksand ved Lodbjerg Strand. Foreløbigt har ingen af tilfældene været alvorlige, men derfor bør man alligevel være forsigtig, når man går på stranden.

Sidste forår måtte beredskabet for eksempel rykke ud for at hjælpe en mand, der var fanget i kviksand ved Agger.

Det er især i de områder, hvor vinterstormene har gravet ny strand frem, at risikoen lige nu er størst. Kviksand kan være farligt, hvis man går i panik og mister balancen. Men ved at holde hovedet koldt og bruge rolige bevægelser, vil man flyde ovenpå og kunne trække sig hen mod fast grund.

Naturligt med kviksand

Kviksand er sand, der er blevet mættet af vand, som siver op nedefra. Det giver sandet en grødet form, som ikke kan bære ret meget.

Vandet er afgørende, fordi tørt sand har meget grove kanter, som giver en masse hulrum mellem sandkornene. Når vandet siver op splitter det sandkornene ad, så de ikke længere hænger så godt sammen. Og på den måde mister sandet sin bæreevne.

Det er altså ikke i de tørre ørkenområder, at kviksandet er mest almindeligt. Det er derimod på strande, ved vandløb eller i marskområder, hvor vandet er til stede. Det er på den måde ikke noget nyt eller unaturligt fænomen, at kviksand opstår langs de danske kyster.