Indsend forslag til ny plan for nationalparken

30-06-2014

Det er nu muligt at indsende idéer og forslag til Nationalparkplan 2016-2022

Den nye nationalparkplan for Nationalpark Thy træder i kraft i 2016 og gælder frem til 2022

Den første nationalparkplan for Nationalpark Thy skal revideres, så der senest 31. marts 2016 er en ny plan, som gælder til 2022. Frem til 9. oktober 2014 inviteres lodsejere, borgere og organisationer til at komme med idéer og forslag til planen.

Nationalparkplanen danner grundlaget for nationalparkfondens arbejde med at etablere og udvikle Nationalpark Thy. Planen beskriver, hvordan naturkvaliteten, herunder kontinuitet og fri dynamik, kan styrkes. Hvordan der kan skabes mere sammenhæng mellem naturområderne. Hvordan friluftsliv og erhverv kan udvikles. Samt hvordan viden om områdets værdier kan formidles.

Nationalparkens formål omhandler en række forskellige emner i relation til natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, forskning og lokal udvikling. Planen virkeliggøres gennem frivillige aftaler med lodsejere og samarbejdspartnere. Netop frivillige aftaler og lokal indflydelse er helt afgørende for at lave en realistisk plan, som kan opfylde målene for nationalparken, og som har værdi for lodsejere, beboere i området og besøgene.

Læs mere om Nationalparkplan 2016-2022 og se, hvordan du kan komme forslag.