Gør en frivillig indsats

21-02-2014
Nyhed NP-Thy

Der er flere foreninger og organisationer, som for tiden efterlyser frivillige, der gerne vil gøre en indsats for naturen.

Det kan både være folk, som har en specialiseret viden, og dem, der har naturhjertet på rette sted. Organisationerne efterspørger naturinteresserede, både til at lave registreringer og egentlig praktisk naturpleje.

Naturen i Nationalpark Thy vil også fortsat have glæde af frivillig arbejdskraft og af de landsdækkende initiativer.

Vi har samlet nogle links til projekter, hvor arrangørerne efterspørger frivillige til at hjælpe den danske natur.

Biodiversitet hvor du bor

Danmarks Naturfredningsforening står bag naturprojektet Biodiversitet hvor du bor. Projektet skal bidrage til at stoppe tabet af naturrigdomme og øge befolkningens interesse for og viden om naturen.

Projektet løber frem til 2020, og DN har brug for hundredvis af frivillige til at indsamle data om naturens tilstand. Alle de indsamlede oplysninger bliver offentligt tilgængelige. Planen er, at de skal hjælpe med at kvalificere indsatsen for at bevare biodiversiteten rundt om i landet.

Læs mere her

Atlas III

Dansk Ornitologisk Forening vil i perioden frem til 2017 gennemføre undersøgelser, som skal føre til Danmarks Tredje Fugleatlas . Arbejdet med atlasset går ud på at finde frem til den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark og vurdere bestandene af de mest almindelige sæsonfugle.

De nye resultater vil blive sammenlignet med tal fra tidligere projekter i 1970’erne og i 1990’erne. Sammenligningen skal belyse, hvilke arter der er i tilbagegang. Og det skal danne baggrund for naturpolitiske beslutninger om fuglene.

De frivillige bliver ansvarlig for at registrere fugle inden for et bestemt areal. Der er stadig ubesatte områder i Thy.

Læs mere her

Biowide – Danmarks vildeste biodiversitetsprojekt

I samarbejde med de to store danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet indleder Aarhus Universitet i 2014 et projekt om biodiversitet.

Projektet hedder Biowide (Biodiversity in Width and Depth) og er støttet af Villum-fonden. Formålet er at skabe ny viden om - og samtidig engagement i Danmarks biodiversitet.

Undersøgelserne vil gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter. Et af de sted, der er udvalgt til undersøgelsen, er det nordlige Thy. Arrangørerne planlægger også at holde workshops i området.

Læs mere her

Støtteforeningen Nationalpark Thy arrangerer med jævne mellemrum forskellige former for naturplejedage, hvor frivillige kan møde frem og hjælpe til. Naturplejen kunne for eksempel være at fjerne bjergfyr og hyben fra klitområder.

Læs mere her

Desuden gennemfører Biologisk Forening for Nordvestjylland jævnligt naturpleje på særligt bevaringsværdige lokaliteter. Her har foreningen brug for hjælp fra frivillige.

Læs mere her

Naturens Besøgsvenner

Naturens Besøgsvenner som er et projekt Nationalpark Thy har sammen med Biologisk Forening Nordvestjylland går ind i sit andet år. Projektet er stadig i pilotfasen, og der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor mange frivillige der bliver brug for.

Interesserede kan dog henvende sig til biolog Signe Kappel Jørgensen på Obfuscated Email

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.