Flere frivillige i naturen og nationalparkerne

11-10-2013
Nyhed Institution Generel information Udgivelser Borgere Danmark Nationalparkforside NP-Thy

En ny inspirerende publikation fra Friluftsrådet, sætter fokus på de mange fordele, muligheder, overvejelser og glæder, der er ved samarbejdet med frivillige ude i naturen.

En ny publikation "Sæt frivillige på dagsordenen - i nationalparkerne" henvender sig til dig, der arbejder med aktive borgere, frivilligpolitik, rekruttering og anerkendelse og hvordan frivillige giver merværdi til naturen. Baggrunden er de indtil videre tre danske nationalparker, men inspirationskataloget indeholder mange gode eksempler og værdifulde råd, som sagtens kan bruges ift. byens grønne områder, naturparker og andre større natur- og friluftsområder.

Bred inspiration
"Der er inspiration til medarbejdere i kommuner og ansatte i national- og naturparker, men publikationen kan også med fordel bruges af natur- og friluftsorganisationer, der ønsker at gøre en frivillig indsats for vores fælles natur og friluftsliv. Forhåbentlig kan vi også inspirere organisationerne til at inddrage andre frivillige end dem, som allerede er medlem og på den måde være katalysator for et tættere samarbejde mellem myndigheder, lodsejere og aktive borgere" siger Mads Ellegaard, der er frivilligkonsulent i Friluftsrådet.

Målet med "Sæt frivillige på dagsordenen" har været at præsentere de centrale overvejelser, der indgår i arbejdet med frivillige. Endvidere omtales en række gode eksempler fra ind- og udland på frivilligt arbejde i naturen. Fokus har været på modeller, der virker som inspiration for andre. Publikationen indeholder både danske og udenlandske eksempler og breder sig over så forskellige emner som bioblitz, summercamps, forsikringsforhold og forslag til konkrete opgaver de frivillige kan løse.

Femdobling af antallet af frivillige i naturen
Friluftsrådet har et mål om at femdoble antallet af frivillige på frilufts- og naturområdet inden 2020. Det skal bl.a. ske ved at udvikle nye måder at involvere frivillige på, gennem frivilligprogrammer i naturparker og nationalparker, ved at understøtte kommunernes inddragelse af frivillige på det grønne område og igangsætte en række demonstrationsprojekter, der afprøver idéen om brugerstyrede natur- og friluftsområder. Publikationen her er en appetitvækker til at nå dette mål.

En godt link samling bagest i publikationen gør det nemt at finde henvisninger til hvor der kan findes mere om frivillige i naturen og ledelse af frivillige.

Yderligere information: Friviligkoordinator Annette Buck, Obfuscated Email , 7254 1504

Download publikationen

 

Friluftsrådet har netop oprettet en pulje til foreningens frivillige arbejde i naturen. Se mere om puljen på deres webside

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV