100.000 kr fra Færch Fonden til forprojekt om Lodbjerg Fyr

22-03-2013
Nyhed Institution Generel information Nyhedsinformation Journalister Danmark Nationalparkforside NP-Thy Også vises på NST Thy

Færch Fonden har givet tilsagn om at støtte udviklingen af Lodbjerg Fyr med 100.000 kr. til et forprojekt. Pengene supplerer 162.000 kr., som nationalparken har afsat på sit budget i 2013. Forprojektet skal detaljere og kvalificere det samlede projekt, der skønnes at koste i størrelsesorden 9,1 mio. kr.

Forprojektet indeholder tre spor: involvering af frivillige, indkredsning af de væsentligste formidlingsemner, samt en bygningsmæssig gennemgang, der igen er tredelt (indretning til nye funktioner, tilbageførsel til et mere oprindeligt udtryk, samt energirenovering). Lodbjerg Fyr

Projektet vil være til stor nytte for lokalsamfundet og for Vestjylland. Det vil flytte noget i forhold til at tænke oplevelser, nye funktioner og bæredygtighed ind i en fredet bygning. Og det vil blive gjort ansvarligt, anstændigt og omhyggeligt. Kort sagt, det kan nytte, det kan flytte og det skal gøres ordentligt!

Lodbjerg Fyr er en kulturhistorisk perle Vestjylland. Det fredede fyrkompleks har en særlig tiltrækningskraft og er et godt udgangspunkt for oplevelser i naturen i Danmarks første nationalpark. Både lokale og folk langvejs fra tiltrækkes af det særlige sted. Allerede i dag vurderes der at være årligt ca. 12.000, der nyder udsigten fra tårnet. Potentialet vurderes at være væsentligt større.

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV