Naturnat ved Nors Sø den 24. maj

16-05-2013
Nyhed Institution Generel information Nyhedsinformation Borgere Journalister Danmark Nationalparkforside NP-Thy Også vises på NST Thy

Naturnat – Oplevelser og udfordringer i nationalparken

Naturnatten d. 24 maj ved Nors Sø byder på oplevelser som træklatring, middelalderaften, spændende fortællinger, overnatning i hængekøje, hestevognstur, vandretur, tovbane, bålmad, natløb, SMART sport og morgenfugletur. Nationalparkens medarbejdere står også klar til en snak, og det er muligt at teste nationalparkens nye app.

I anledningen af den Internationale Nationalparkdag (Day of parcs) inviterer en lang række aktører til en aften og nat med mange aktiviteter til unge og gamle.

De første aktiviteter starter kl. 18 og naturnatten slutter først næste morgen med en tidlig morgen fugletur til fugletårnet ved Nors Sø. Aktiviteterne forgår på tre lokaliteter syd for søen med udgangspunkt i badepladsen ved Nebel. Ræhr Hestevognskørsel tilbyder transport i hestevogn fra badepladsen ud til aktivitetsområderne.

De fleste af aktiviteterne er gratis, mens andre koster lidt. Nogle af aktiviteterne skal man tilmelde sig. Find information om tidspunker og de forskellige aktiviteter i programmet nedenfor. Du kan også tilmelde dig begivenheden "Naturnatten – oplevelser og udfordringer i nationalparken" på Facebook , hvor der løbende kommer opdateringer fra de forskellige arrangører.

Den Internationale Nationalparkdag (Day of parcs)

Årets tema for nationalparkdagen er "Min park – min passion – min fortælling" og alle arrangører stiller op med en aktivitet, som udspringer af deres passion for at være i naturen. Derfor er der også en god mulighed for at få en snak med arrangørerne og et indblik i deres passion. Flere af nationalparksekretariatets medarbejdere er også til stede, og er klar til en snak omkring mulighederne i nationalparken.

Bo Immersen fra Nationalpark Thy fortæller, at det overordnede formål med " Day of parcs " er at bringe folk tættere på naturen og bevidstgøre befolkningen om betydningen af den naturlige skønhed, som er bevaret i beskyttede områder samt betydningen af bevarelsen af disse områder.

Nors Sø er en del af et større Natura 2000 område som også inkluderer Hanstholm Vildtreservat. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Bo Immersen fortæller også, at der samme formiddag afholdes "Skolernes Nationalparkdag", med ca. 200 af kommunens skolebørn deltager i en aktivitetsdag ved Nors Sø.

Arrangører: Biologisk Forening for Nordvestjylland, Thy Frilufts- og klatreklub, Grejbank Nordvest, Museet for Thy og Vester Hanherred, DGI SmartSport, Naturevents.dk, Ræhr Hestevognskørsel, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy.

Sted: Badepladsen Nebel syd for Nors Sø, Aggerholmvej, 7700 Thisted.

Aktiviteter på BADEPLADSEN (link til oversigtskort )

18.00 – 23.00 Hestevognskørsel i pendulfart fra badepladsen til aktiviteterne på shelterpladsen og Middelalderpladsen. Pris: 25kr.

18.00 – 20.30 Kom og få en snak med nogle af nationalparkens medarbejdere i masteteltet. Test af Nationalpark App. Gratis

18.00 - 20.00 "klatring på tov og tovbane" Gratis

20.30 – 22.00 Walk and talk med Thorbjørn Stenholm og Michael Levisen Nielsen fra nationalparken om benyttelse og beskyttelse i nationalparken. Gratis

05.00 – 08.00 Fugletur for de morgenfriske til Fugletårnet sammen med BFN. Gratis

Aktiviteter på SHELTERPLADSEN (link til oversigtskort )

18.00 - 19.15 Bålmad, vær med i tilberedningen. Pandekager og snobrød indtil midnat. Pris: 10 kr.

18.00 - 8.00 Bålmad og hængekøje

Naturevents.dk tilbyder en spændende aktivitet for de friske; aftensmad over bål, overnatning i hængekøjer imellem træerne og morgenmad lørdag morgen.

Du kan også nøjes med at deltage i enkelte aktiviteter.

Pris for mad og overnatning 125kr. Tilmelding: www.naturevents.dk eller tlf. 4024 1550 .

19.30 – 22.00 Kom og prøv kræfter med naturen igennem træklatring i op til 20 meters højde. Gratis.

19.30 – 24.00 Prøv SMARTsport aktiviteter. DGI nordvest udlåner smartphones med spændende applikationer. Gratis.

Aktiviteter på MIDDELALDERPLADSEN (link til oversigtskort )

19.30 – 22.30 Middelalderaften med museet – start og slut ved badepladsen. Fortællinger, middelaldermusik og smagsprøver fra det meddelalderlige køkken.

Pris: 50 kr. Tilmelding: Thisted Museum, tlf. 9792 0577 senest 21. maj.

Mere information:

Bo Immersen, Projektleder i Nationalpark Thy, mobil 2222 1662, mail: Obfuscated Email

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV