Flade Sø Forundersøgelsesrapport - Vådområdeprojekt

16-05-2013
Nyhed Institution Planlægning Generel information Borgere Danmark Nationalparkforside NP-Thy

Naturstyrelsen Thy har siden marts 2012 arbejdet med at undersøge mulighederne for at genskabe den oprindelige tilstand, hvor vandet fra Hvidbjerg Å systemet løb gennem Flade Sø.
Siden 1958, hvor det store kystsikringsdige blev anlagt, har vandet fra åen været ledt helt uden om Flade Sø.

Formålet med projektet er at forbedre vandmiljøet i Limfjorden og samtidig genskabe/øge naturindholdet i Flade Sø.

For at undersøge mulighederne er der afholdt møder med lodsejere og gennemført en række undersøgelser.
Resultatet af den teknisk-biologiske forundersøgelse foreligger nu i form af en rapport, som firmaet Rambøll har lavet for Naturstyrelsen Thy.
Du kan læse hele rapporten her:
Rapporten beskriver baggrunden for projektet, de nuværende forhold, forslag til teknisk løsning og konsekvenser.
Konsekvenserne er nedsat kvælstofbelastning af Limfjorden og forbedrede forhold for bl.a. fisk, planter og fugle i Flade Sø.
Inden Naturstyrelsen Thy beslutter om projektet skal søges realiseret forelægges rapporten de berørte parter, som f.eks. Kystdirektoratet og lodsejere.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Henrik Schjødt Kristensen 2222 1620 eller Obfuscated Email

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV