Anlægsarbejde med cykelsti igang i Nationalpark Thy

17-01-2013
Nyhed Nationalparkforside NP-Thy

Naturstyrelsen Thy oplyser, at entreprenøren nu er gået i gang med anlægsarbejdet for en ny cykelsti i Nationalpark Thy. Stien er på 1,3 km og anlægges som dobbeltrettet, asfalteret sti nord for Hawblink ved Nr. Vorupør. Stien forbinder Nr. Vorupør by med cykelstien der blev anlagt i 2011 ad den gamle Redningsvej i retning mod Klitmøller, og indgår i den nationale cykelrute "Vestkystruten". Stien er en del af projektet "Adgang til Nationalpark Thy", som støttes økonomisk af Arbejdsmarkedets Feriefond og Nationalpark Thy. Projektet udføres af Naturstyrelsen Thy i samarbejde med Thisted Kommune. Stykket forventes at være færdig i starten af april 2013.

På billedet kan man se den brede rabat, hvor den nye cykelsti skal løbe.

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV