Nyt udkast til ulveplan

13-12-2013
Nyhed NP-Thy

For et år siden viste en obduktion, at det "ulvelignende dyr" fra Nationalpark Thy rent faktisk var en ulv. Det store rovdyr var altså tilbage i den danske natur efter at have været udryddet i 199 år.

Siden da har adskillige andre ulve efterladt sig DNA og er gået i fotofælder flere steder i Jylland. Og forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet vurderer, at vi kan forvente ynglende bestande inden for de næste 10 år.

Det er derfor blevet nødvendigt med en plan for, hvordan myndigheder skal forvalte disse ulve. Og nu offentliggør Naturstyrelsens Vildtforvaltningsråd det første udkast til en forvaltningsplan.

Heraf fremgår det, at den midlertidige kompensationsordning for ulveskader skal være permanent, at der skal være tilskud til ulvesikre hegn, og at der skal være mulighed for at regulere, altså skyde ulve, hvis de er til fare for den offentlige sikkerhed.

Ulven er som art omfattet af EU's habitatdirektiv og dermed fredet i dansk lovgivning.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside .

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.