Årsberetning 2012

19-04-2013
Nyhed Institution Generel information Nyhedsinformation Borgere Journalister Danmark Nationalparkforside NP-Thy Også vises på NST Thy

Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy godkendte Årsberetning 2012 på sit møde d. 17. april. Årsberetningen sendes til Miljøministeren og kan downloades, printes og videredistribueres frit af alle fra www.nationalparkthy.dk .

Årsberetningen giver et billede af de mangeartede projekter, som nationalparken er engageret i. Det gælder fx naturforbedrende tiltag, arkæologiske prøvegravninger, færdiggørelsen af Svaneholmhus, Nationalpark TV, anvendelse af logo på fødevarer fra nationalparken, koordinering af formidlingsindsatsen, samt inddragelse af frivillige i nationalparkens drift og udvikling.”

Rapporten findes her: http://www.danmarksnationalparker.dk/NR/rdonlyres/69441E3C-B902-493D-95CA-978D5B7B453C/154100/Arsberetning2012_5apr13_endelig.pdf

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV