Nye kurser i Nationalpark Skolen

16-10-2012
Nyhed Institution Generel information Serviceinformation Borgere Journalister Uddannelsesinstitutioner Danmark Nationalparkforside NP-Thy Også vises på NST Thy

Nationalpark Thy inviterer igen i starten af november formidlere og frivillige til at opdatere og udvide deres viden om nationalparken i Nationalpark Skolen.

Formålet med Nationalpark Skolen er at udbyde og afvikle kurser, som øger deltagernes viden og evne til at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie til egne kunder/gæster.
Skolen henvender sig til personer, virksomheder og organisationer som på den ene eller anden måde formidler nationalparken til gæster og besøgende.
I november udbydes tre basiskurser:

  • Introduktion til Nationalpark Thy den 7. nov. kl. 9.00 – 13.00.
  • Færdsel i nationalparken den 12. nov. kl. 14.00 – 17.00.
  • Nationalpark Vært den 14. nov. kl. 9.00 - 13.30.

De tre basiskurser er obligatoriske for kommende nationalparkpartnere og frivillige værter . Det første kursus den 7. nov. er en introduktion til Nationalpark Thy, hvor deltageren får en forståelse for nationalparkens centrale naturtyper og kulturhistorie, ligesom man får viden om hvorfor nationalparken er sat i verden, hvordan nationalparken er organiseret m.v. Efter jul afholdes det fjerde og sidste basiskursus omkring førstehjælp. Dato og sted offentliggøres på www.kursus.nationalparkthy.dk .

Nationalpark Skolen er ikke en skole med bygninger og en stab af undervisere, men derimod en ramme for uddannelsesaktiviteter i relation til Nationalpark Thy. Skolen er forankret i nationalparkens sekretariat, og der entreres ad hoc med eksterne undervisere i forhold til målgruppen og uddannelsesmodulets tema. Nogle moduler afvikles som gratis kurser, mens andre afvikles med deltagerbetaling.

 

 

Yderligere information:

Frivilligkoordinator Annette Buck på 9618 5271 eller på Obfuscated Email eller Formidlingskoordinator Bo Immersen på 9618 5272 eller på Obfuscated Email

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV