Årsrapport 2011 for Nationalparkfond Thy

03-05-2012
Nyhed Natur, planter og dyr Generel information Borgere Myndigheder Nationalparkforside NP-Thy

Bestyrelsen for Nationalpark Thy godkendte Årsrapport 2011 for Nationalparkfond Thy på sit møde d. 2. maj. Årsrapporten sendes til Miljøministeren og kan downloades, printes og videredistribueres frit af alle fra www.nationalparkthy.dk .

2011 er nationalparkens første hele kalenderår i fuld drift. Det har været et år, hvor der bl.a. er blevet sat fokus på naturindsatsen i Nationalpark Thy. Det tager tid at starte naturprojekter op, men der begynder allerede at vise sig effekter af, at der i 2007 blev truffet beslutning om, at Danmarks første nationalpark skulle ligge i Thy.

Rapporten giver desuden et billede af de mangeartede projekter, som nationalparken er engageret i. Det gælder fx FormidlingsNetværk Nationalpark Thy, naturprojekter, kortlægning af landbrugserhverv, lokale produkter, etablering af cykelsti, et toilet ved Isbjerg, en ny bygning ved Agger Tange Færgehavn og Nationalpark TV.

Eventuelle spørgsmål vedrørende årsrapporten og nationalparkens drift kan rettes til bestyrelsesformand Ejner Frøkjær (tlf. 97 96 12 52) eller nationalparkleder Else Østergaard Andersen (tlf. 96 19 15 00).

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV