Nationalpark Thy fejrer 4 års fødselsdag

22-08-2012
Nyhed Natur, planter og dyr Generel information Nyhedsinformation Udgivelser Borgere Danmark Nationalparkforside NP-Thy Også vises på NST Thy

Tillykke til Thy
Tillykke til Danmark
Tillykke til naturen

Citat fra Erik Hove Olesens indvielsestale.


I dag den 22. august er det fire år siden, at Nationalpark Thy blev indviet ved en folkefest ude i naturen. En helt speciel dag hvor en ny natur æra begyndte i Danmark.


Nationalpark Thy blev dog ikke til fra den ene dag til den anden. En bred vifte af Thyboer i forskellige arbejdsgrupper holdte møder, udvekslede meninger, parlamenterede og diskuterede i 5 år inden at indvielsen fandt sted. Efterhånden som arbejdet skred frem nåede de til enighed om, at der bestemt var basis for at oprette en nationalpark i Thy, og at det faktisk var et stort ønske at få en Nationalpark i området. Sammen fik de vist, at der var en grund til at Thy var blevet udvalgt som potentielt nationalparkområde.


Thys natur har nemlig stor national og international betydning. Det skyldes ikke mindst de mange og store klit- og klithedelandskaber – fra fyret i Hanstholm til Agger Tange – som er helt unikke i europæisk sammenhæng.
Der er rig mulighed for at skabe sammenhængende naturområder, som vil styrke den flora og fauna, der findes i området.

I sin begrundelse for udpegelsen af Thy som nationalpark lagde den daværende miljøminister, Connie Hedegaard, blandt andet vægt på at:


• klitterne og klithederne har stor national og international betydning
• der er store muligheder for at skabe sammenhængende naturområder og styrke naturen
• der er store muligheder for at styrke naturoplevelser, friluftsliv og formidling
• nationalparken kan understøtte den lokale udvikling


Efter oprettelsen er der blevet lavet lavet en 6årig handleplan, som skal være med til at sikre udviklingen for både naturen, friluftslivet og formidlingen. Nationalparkplanen finder du her . Handleplanen har allerede nu båret frugt, og der er sket en udvikling – både med naturen, friluftslivet, formidlingen af området og der har været en lokal udvikling.


En stor dedikeret gruppe af frivillige, som under foråret, sommeren og efteråret holder stand i besøgscenteret ved Stenbjerg Landingsplads, er med til at bidrage til denne positive udvikling. Sammen med andre lokale formidlingsarrangører udbyder de forskellige ture i nationalparken hele året rundt. Du kan finde mere information om dem i nationalparkens arrangementsfolder her .


En anden ting som har stor værdi for nationalparken er naturplejeprojekter, hvor en del af det foregår på frivillig basis. Naturplejen har til mål at forbedre landskabet, så de specielle naturtyper ikke bliver udkonkurreret af invasive arter, men også for skabe sammenhængende naturområder.


Naturen betyder meget for Thyboerne. Nogen benytter sig også af naturen for at lave særlige produkter med lokal tilknytning til nationalparken. Der bliver indtil videre produceret alt fra honning, snaps til lækkert kød fra græssende dyr på nationalparkens område. Se flere specialiteter her .


Vi glæder os til at tage hul på endnu et nationalpark år, hvor den positive udvikling gerne skulle fortsætte. Nationalpark Thy er stadig Danmarks første nationalpark, men der er blevet indviet nationalparkområder i Mols Bjerge og ved Vadehavet. Det er en stor glæd,  at andre specielle naturområder i Danmark nu også får den opmærksomhed, som de fortjener.

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV