Nationalparkhøjskole i Thy

28-08-2012
Nyhed Institution Generel information Nyhedsinformation Serviceinformation Borgere Journalister Danmark Nationalparkforside NP-Thy Også vises på NST Thy

Tag på nationalparkhøjskole på Stenbjerg Kro i september 2012

Nationalparken arrangerer i samarbejde med Limfjordscenteret og Museet for Thy og Vester Hanherred tre dages daghøjskole om natur, kultur og kunst i Nationalpark Thy.

"Vi har sammensat et spændende program over tre dage med fortællinger, udflugter og indsigt om natur, kultur og kunst i nationalparken" fortæller Museumsleder Jytte Nielsen. Formiddagen starter med fortælling og introduktion til dagens emner og område. Efter frokost er der køretur til lokaliteterne i egne biler.

Tirsdag den 11/9

Introduktion til kurset

Fortælling om landskabets historie, sandflugt, oldtidens spor, kirker, fyrvæsen.

Udflugt til Lodbjerg – kystskrænten, klitheden, fyret, kirken og gravhøjene.

Underviser: Museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen

Onsdag den 12/9

Fortælling om kystkultur, fiskeri og trosliv. Kunstnere i nationalparken.

Udflugt til Stenbjerg/Vorupør-området – fiskerlejerne, kirkegårdene, Käte Lassens Hus.

Underviser: Museumsleder Jytte Nielsen

Torsdag den 13/9

Fortælling om naturen i nationalparken.

Udflugt til klitheder, plantager og søer i den nordlige del af nationalparken.

Underviser: Naturvejleder Søren Kiel Andersen

Højskolen foregår på Stenbjerg Kro og rundt i Nationalparken. Hver formiddag mødes vi kl. 9 på Stenbjerg Kro, hvor vi bruger timerne frem til frokost på foredrag og fortælling om et af emnerne. Om eftermiddagen kører vi – i egne biler – ud i parken og udforsker dagens emne på forskellige steder. Vi forsøger at finde de stedbundne historier og den store fortælling.

Tilmelding og spørgsmål kan rettes tilMuseumsleder Jytte Nielsen, Thisted Museum, tlf. 9792 0577 senest 4. sept. Der er plads til max 30 personer og tilmelding sker efter "først til mølle" princippet.

Prisen er 750,00 kr. for alle tre dage 11.-13. september kl. 9:00-16:00.
Prisen dækker formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe på Stenbjerg Kro samt foredrag og guidning på køreturene. Udgifter til kørsel afholdes af den enkelte – vi forsøger selvfølgelig at lave samkørsel, når vi har overblik over deltagerne.

Arrangører: Nationalpark Thy, Limfjordscenteret og Museet for Thy og Vester Hanherred

Kort over Nationalpark Thy


Se Nationalpark TV