Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalpark Skolen

Nationalpark Skolen udbyder kurser og workshops, som øger deltagernes viden og evne til at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie. Se det aktuelle udbud nedenfor.

FIRE BASISKURSER

 

Intro til Nationalpark Thy - Basiskursus 1

Indhold: Kurset giver et overblik over nationalparkens centrale naturtyper, landskabets opståen og kulturhistorien. Desuden får du introduktion til Nationalpark Thys organisation, lovgivningen bag og planerne for udvikling i nationalparken. Læs mere om kurset i katalog med basiskurser 2018.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter.

Tilmelding: Senest fem dage før. Klik for at tilmelde dig.

Tid og sted: Onsdag d. 29. maj 2018 kl. 15.00-18.00.

Materialer fra seneste workshop: 


 

Færdsel i Nationalpark Thy - Basiskursus 2

Indhold: På kurset får du kendskab til, hvilke regler der for at færdes i naturen og hvorfor der nogle steder er adgangsbegrænsning. Målet er at du kan anvende reglerne når du planlægger ture og giver information til gæster. Underviser er Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy. Læs mere om kurset i katalog med basiskurser 2018.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter

Tilmelding: Senest fem dage før. Klik for at tilmelde dig.

Tid og sted: 12. juni kl. 16.00-18.00 hos Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Vester Vandet.

Evaluering: Evaluer din deltagelse på https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ERGRGEWHC115

Materialer fra seneste workshop: 


 

Vært i Nationalpark Thy - Basiskursus 3

Indhold: Målet med workshoppen er, at deltageren: 

 • Opnår forståelse for hvad værtskab kan være, og hvilke gevinster man kan høste ved at arbejde med værtskab.
 • Får kendskab til simple kommunikationsteorier.
 • Reflekterer over hvad der er godt værtskab for dig og dine gæster.
 • Formulerer din egen politik for værtskab.
 • Får forståelse for hvad der særligt ved værtskab i en nationalpark.
 • Får kendskab til hvor i nationalparken I kan henvise gæster med forskellige motiver til.
 • Går herfra med stor lyst til at få vores gæster til at føle sig velkommen i Nationalpark Thy.

Tre timer i undervisningslokale med veksling mellem oplæg, gruppearbejde og individuel reflektion. Læs mere om kurset i katalog med basiskurser 2018.

Målgruppe: Formidlere, nationalparkværter og personer, der vil være formidlingspartner

Tilmelding: Senest fem dage før. Klik for at tilmelde dig.

Tid og sted: 22. februar kl. 14.30-17.30 på Hotel Thinggaard i Hurup. Kurset afvikles igen den 19. juni kl 15.

Evaluering: Evaluer din deltagelse på https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZQE7EXNC319J

Materialer fra seneste workshop: 


 

Førstehjælp i Nationalpark Thy - Basiskursus 4

Indhold: Kurset er opdelt i to dele. Første del er fire timer Hjerte Lunge Redning, mens andel del er førstehjælp ved ulykker i naturen. Læs mere om kurset i katalog med basiskurser 2018.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter har første ret. Maks. 16 deltagere.

Tilmelding: Kurset er fuldt booket, og der er stop for tilmelding.

Tid og sted: Onsdag d. 28. februar kl. 15.00-19.30 på VUC, Munkevej 9, Thisted, og onsdag d. 16. maj kl. 15.00-18.30 ved Lodbjerg Fyr.

Evaluering: Evaluer din deltagelse på https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=QY7L7EQZ1JCK

 

Uddannelse af guider

ØVRIGE KURSER

 

Foredrag om Ulve ved Thomas Boesdal

Foredraget er lavet, så der er plads til spørgsmål og debat hele aftenen. Aftenens ordstyrer og foredragsholder er Thomas Boesdal. Han er på meget kort tid blevet en meget populær foredragsholder om netop dette emne. Han er dygtig til at formidle forskernes resultater på en saglig og let forståelig måde. Hans interesse for ulv, lokale engagement og færden i naturen, gør at han formår at koble teori, med praktisk viden samt egne oplevelser. Han formidler på en levende og spændende måde, blandet med vestjysk humor. 

Thomas mener ikke vi endnu har fået fokus på de virkelige udfordringer der er med at ulven er vendt tilbage til Danmark. Han vil denne aften forsøge at klæde os alle på til at kunne gennemskue de relevante emner der er vi skal forholde os til, samt give os en indsigt i en af naturens allermest tilpasningsdygtige arter, med de udfordringer det giver.

Målgruppe: Alle med interesse for naturen i Nationalpark Thy.

Tidspunkt og sted: Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00 i kantinen på VUC på Munkevej, Thisted.

Pris og tilmelding: Arrangementet kræver ikke tilmelding, mød blot op.

Arrangør: Støtteforeningen Nationalpark Thy.


 

BFN Naturkurser udbyder syv læringsforløb i 2018

BFN's Naturkurser udbyder i 2018 en fuglestudiekreds samt en række kurser, hvoraf flere er knyttet til Nationalpark Thy:

 • Lær de vilde blomster at kende. Start 14. maj 2018.
 • Fuglestudiekreds forår 2018. 23. januar 2018 for begyndere.
 • Sten, fossiler og skaller på stranden. Start 3. maj 2018.
 • Plantekendskab for begyndere. Start 24. maj 2018.
 • Hvad er Nationalpark Thy. Start 6. juni 2018. 
 • Lodbjerg-områdets historie og natur. Start 25. juni.
 • Svampekursus. Start 7. september 2018

Læs mere om kurserne i oversigten over BFN Naturkurser.

Nationalpark Thy betaler for frivillige værter og nationalparkens formidlingspartnere.


 

Fang naturens øjeblikke på fotos

Målgruppe: Undervisere i 3. – 9. klasse.

Workshoppen tager udgangspunkt i undervisningsforløb, der udarbejdes i forbindelse med Nationalpark Thys fotokonkurrence, der afvikles i maj måned. Du kommer til at afprøve forløbene, og får fingrene i et digitalt redigeringsværktøj, som du efterfølgende kan præsentere for eleverne. Forløbene bliver færdigudviklet omkring 1. marts og kan derefter hentes på undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver.

Hent hele invitationen her.

Tidspunkt og sted: 14. marts kl 14.30 - 16.30 på Tingstrupvej 13, 7700 Thisted.

Arrangør: Nationalpark Thy Klasseværelset i samarbejde med Kulturrummet, Thisted Kommune.

Pris: Gratis. Vi giver en kop kaffe.

Tilmelding: Senest den 10. marts via tilmeldingslink.


 

Krible-krable i Nationalpark Thy

Målgruppe: Indskolingslærere i natur/teknologi og dansk (0. - 2. klasse)

Du får konkrete værktøjer til at flytte undervisningen ud i naturen i natur/teknologi og dansk i indskolingen samt evt. billedkunst og idræt. Der er fokus på at inddrage nationalparkens stedbundne arter i læringen.

Du kommer til at afprøve udvalgte krible-krable undervisningsforløb fra undervisningsdatabasen http://undervisning.nationalparkthy.dk/, hvor du kan finde aktiviteter og forløb målrettet forskellige fag og klassetrin.

Tidspunkt og sted: 9. maj 2018 kl. 8.30 – 14.30. Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

Arrangør: Nationalpark Thy Klasseværelset i samarbejde med naturvejledere fra Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.

Pris: Gratis. Medbring selv madpakke og kaffe/drikkelse.

Tilmelding: Senest den 24. april 2018 pr. mail til .

Vi har brug for følgende info:

 • Navn
 • Skole
 • Mail

 

Online guide til oprettelse på Tripadvisor

Vi har lavet en vejledning til dig, som gerne vil have flere gæster og være i dialog med dine gæster via deres anmeldelser.

Guiden tager dig skridt for skridt gennem oprettelsen af dig eller din virksomhed.

Guiden ligger online, så du kan oprette dig, når du har tid. Hent guiden fra undervisningsdatabasen

 

Underviser:

Bo Immersen, Nationalpark Thy, Tlf. 7254 1505, bobim(a)danmarksnationalparker.dk


 

Bliv Ildfugl

Ildfugleuddannelsens fokus er at blive bedre til at formidle sin viden og begejstring for naturen. Du vil få et stærkt netværk gennem de andre Ildfugle og Natur & Ungdom samt redskaber til at lave god naturformidling: feedback, tommelfingerregler, råd og vejledning. Ansøgningsfrist er hvert år den 1. februar. Læs mere om uddannelsen her


vildtreservat-bo-c (3).JPG

AFHOLDTE KURSER

 

Formidlingsdag 26. okt. 2017

Link til temaside med materialer fra Formidlingsdagen 

Målet er at understøtte dit og andre formidlingsaktørers samarbejde og netværksdannelse omkring formidlingen af Nationalpark Thy, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål. Formidlingsdagen markerer opstarten på et nyt kompetenceudviklingsprojekt ”Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening”, som har til formål at understøtte alle jer, der møder gæsterne under et besøg, med kompetencer og viden, så I kan klæde gæsterne på til at opleve og forstå Nationalpark Thy.

Målgruppe: Nuværende og kommende formidlere og frivillige værter i Nationalpark Thy. Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 8.30 – 16.00. Sted: Vesterhavsgården, Aggervej 30, 7770 Vestervig.


 

Train the trainer 

Materialer fra dagen:

Christina foreslår følgende bøger, hvis man vil dykke metoder til inddragende formidling:

 • Procesfacilitering i Praksis
 • Kreativ Procesledelse
 • Anderkendende Procesøvelser

Kursus i inddragende undervisning og formidling.

Som kursusdeltager får du:

 • Inspiration til forskellige måder du kan formidle dit budskab på.
 • Praktisk erfaring med og viden om fordelene ved at bruge en drejebog som grundlag for kursusafvikling.
 • Praktisk erfaring med at bruge metoder og værktøjer til at inddrage dine deltagere i undervisningen.

Målgruppe: Formidlere i Nationalpark Thy.

Tid og sted: 11. sept. 2017 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700.


 

Hvad kan stedet bidrage til i skolens fag.

Få værktøjer til at bruge stedets kvaliteter mest smart i forhold til elevernes læring. I udeskole går vi enten ud til ”et fast sted”, måske en naturbase og skoles nærmeste nærområde, hvor vi udnytter det kendte steds muligheder både som fysisk og faglig ramme, eller vi vælger et særligt sted, der tilbyder noget autentisk for netop det, eleverne skal lære om.

Underviser: Marianne Hald, UCN læreruddannelsen. Marianne er en del af det nordjyske ”Projekt Udeskole”.
Kurset er for lærere i grundskolen (Formidlere er også velkommen). Max 20 deltagere.
Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 8.30 – 15.00 på Vorupør Museum, Vesterhavsgade i Vorupør, 7700 Thisted.


 

Udeskole i praksis - Fælles temadag

Målgruppe: Undervisere i historie, dansk, matematik og tysk på mellemtrin.

Tilmelding: Senest den 1. nov. 2016 til . Max 24 deltagere.

Tid og sted: Fredag den 8. nov. 2016 kl. 8.15 – 15.00. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.


 

Sandflugtsseminar

Indhold: Museum Thys medarbejdere vil ved seminaret fremlægge resultater af undersøgelser i sandflugtsområder. Professor Lars Clemmensen indleder seminaret, og Kjartan Langsted fortæller desuden om udgravningerne i Torup. Hent programmet her.

Målgruppe: Frivillige formidlere, naturvejledere og alment interesserede.

Tilmelding: Senest 1. september til Thisted Museum. Tlf 97920577, mail . Evt. Spørgsmål til .

Tid og sted: 17. sept. 2016 kl 10-17 og den 18. sept. kl. 10-16. Sted oplyses senere.