Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalpark Skolen

Nationalpark Skolen udbyder kurser og workshops, som øger deltagernes viden og evne til at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie. Se det aktuelle udbud nedenfor.

gaester-og-naturvejleder

BASISKURSER

 

Intro til Nationalpark Thy - Basiskursus 1

Indhold: Kurset giver et overblik over nationalparkens centrale naturtyper, landskabets opståen og kulturhistorien. Desuden får du introduktion til Nationalpark Thys organisation, lovgivningen bag og planerne for udvikling i nationalparken.

4 timer i undervisningslokale med oplæg. "Naturen i Nationalpark Thy" udleveres på første kursusdag.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter.

Tilmelding:  

Tid og sted: Vinteren 2017/2018

Pris: Gratis 

Materialer fra seneste workshop: 

Else's oplæg

Landskabsdannelsen i Thy - Bo'e oplæg

 

Førstehjælp i Nationalpark Thy - Basiskursus 4

Indhold: 7 timers grundkursus i førstehjælp. På kurset gennemgår vi problemstillinger med 1. hjælp i naturen langt fra alfavej og ved havet. Dele af kurset er udendørs, så medbring tøj til udebrug. Maks. 16 deltagere.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter.

Tilmelding: 

Tid og sted: Vinteren 2017/2018

Pris: Gratis 

 

Værtskab i Nationalpark Thy - Basiskursus 3

Indhold: Målet med workshoppen er, at deltageren: 

 • Opnår forståelse for hvad værtskab kan være, og hvilke gevinster man kan høste ved at arbejde med værtskab.
 • Får kendskab til simple kommunikationsteorier.
 • Reflekterer over hvad der er godt værtskab for dig og dine gæster.
 • Formulerer din egen politik for værtskab.
 • Får forståelse for hvad der særligt ved værtskab i en nationalpark.
 • Får kendskab til hvor i nationalparken I kan henvise gæster med forskellige motiver til.
 • Går herfra med stor lyst til at få vores gæster til at føle sig velkommen i Nationalpark Thy.

Tre timer i undervisningslokale med veksling mellem oplæg, gruppearbejde og individuel reflektion. 

Målgruppe: Formidlere, nationalparkværter og personer, der vil være formidlingspartner

Tilmelding: 

Tid og sted: Vinteren 2017/2018.

Pris: Gratis 

Materialer fra seneste workshop: 

Hæfte om værtskab

Slides som pdf.

 

Færdsel i Nationalpark Thy - Basiskursus 2

Indhold: På kurset får du kendskab til, hvilke regler der for at færdes i naturen og hvorfor der nogle steder er adgangsbegrænsning. Målet er at du kan anvende reglerne når du planlægger ture og giver information til gæster. Underviser er Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy.

2,5 timer i undervisningslokale.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter

Tilmelding: 

Tid og sted: Vinteren 2017/2018.

Pris: Gratis 

Materialer fra seneste workshop: 

Naturen må gerne betrædes

Naturbeskyttelsesloven

Adgangsbekendtgørelsen

Mark- og vejfredbekendtgørelsen

Uddannelse af guider

ØVRIGE KURSER

 

Formidlingsdag

Målet er at understøtte dit og andre formidlingsaktørers samarbejde og netværksdannelse omkring formidlingen af Nationalpark Thy, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål. Formidlingsdagen markerer opstarten på et nyt kompetenceudviklingsprojekt ”Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening”, som har til formål at understøtte alle jer, der møder gæsterne under et besøg, med kompetencer og viden, så I kan klæde gæsterne på til at opleve og forstå Nationalpark Thy.

Program (med forbehold for ændringer)

Målgruppe: Nuværende og kommende formidlere og frivillige værter i Nationalpark Thy.

Pris: Deltagelse og forplejning er gratis. Kompetenceprojektet er støttet med midler fra Friluftsrådet.

Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 8.30 – 16.00.

Tilmelding: Skal ske senest den 17. oktober på: https://goo.gl/forms/tcOB57hXUSXy5EEv2

Sted: Vesterhavsgården, Aggervej 30, 7770 Vestervig.

 

Afholdte kurser:

Train the trainer 

Kursus i inddragende undervisning og formidling.

Som kursusdeltager får du:

 • Inspiration til forskellige måder du kan formidle dit budskab på.
 • Praktisk erfaring med og viden om fordelene ved at bruge en drejebog som grundlag for kursusafvikling.
 • Praktisk erfaring med at bruge metoder og værktøjer til at inddrage dine deltagere i undervisningen.

Målgruppe: Formidlere i Nationalpark Thy.

Tid og sted: 11. sept. 2017 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700.

Værktøj - drejebog

Fotoserie fra kurset

Slides fra kurset

Christina foreslår følgende bøger, hvis man vil dykke metoder til inddragende formidling:

 • Procesfacilitering i Praksis
 • Kreativ Procesledelse
 • Anderkendende Procesøvelser

 

Udeskole i praksis - Fælles temadag

Hent kursusbeskrivelsen her

Målgruppe: Kulturaktører der tilbyder forløb og aktiviteter til skoler.

Tilmelding: Senest den 1. nov. 2016 til . Max 24 deltagere.

Tid og sted: Fredag den 8. nov. 2016 kl. 8.15 – 15.00. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.

 

Sandflugtsseminar

Indhold: Museum Thys medarbejdere vil ved seminaret fremlægge resultater af undersøgelser i sandflugtsområder. Professor Lars Clemmensen indleder seminaret, og Kjartan Langsted fortæller desuden om udgravningerne i Torup. Hent programmet her.

Målgruppe: Frivillige formidlere, naturvejledere og alment interesserede.

Tilmelding: Senest 1. september til Thisted Museum. Tlf 97920577, mail . Evt. Spørgsmål til .

Tid og sted: 17. sept. kl 10-17 og den 18. sept. kl. 10-16. Sted oplyses senere.

Pris: 150 kr. pr. dag inkl. frokost. (NPT betaler for frivillige og formidlere i nationalparken)

 

Biologisk Forening for Nordvestjylland - Naturkurser i 2016 

Vælg frit mellem 4 moduler i modulopbygget kursus om Nationalpark Thy. Hvert modul varer mellem 6 og 10 timer. 

Lærere, pædagoger og frivillige i Nationalpark Thy kan deltage gratis. Normalpris er 30 kr. pr. time. 

 • Modul 1 Pattedyr og fugle, som lever af rov, samt deres byttedyr, ved Poul Hald Mortensen.
 • Modul 2 Hydrologi, landskab og natur, ved Henrik Schjødt Kristensen.
 • Modul 3 Træer og buske i Nationalpark Thy, ved Ditte Svendsen.
 • Modul 4 Landskabets tilblivelse og forandring, ved David Jessen.

Tilmelding

Til Jens Handrup, BFN Naturkurser på: eller tlf. 30506992 / 97936610.

Se uddybende omtale og tilmeldingsfrist på www.bfn-nyt.dk/bfn/om-naturkurser/

 

 

Nyligt afviklede kurser:

Lær at bruge kulturhistorisk viden i din formidling.

Indhold: Formålet med kurset er at sikre kvaliteten af kulturhistorisk formidling. Første del handler om at finde, fremsøge og få adgang til skriftlige kilder. Hvordan forholder man sig til forskellige typer kilder, herunder gæsters fortællinger? Anden del handler om formidling af kilderne – kan alt formidles? 
Kurset tager udgangspunkt i materiale fra Lodbjerg Fyr. Underviser er Marianne Sørensen museumsinspektør fra Museum Thy. 
5 lektioner i fyrmesterens stuer på Lodbjerg Fyr med oplæg, opgaver og pause med let anretning. Medbring overtøj og fodtøj til en tur ud i pausen.

Målgruppe: Kurset tager udgangspunkt i fyrværters fortælling om Lodbjerg Fyr, men er relevant for alle der opsøger kulturhistoriske kilder og formidler dem videre.

Tid og sted: 11. maj 2016 kl. 9 – 15 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted.

Tilmelding: Senest 20. april på i en mail med dit navn og kontaktinformation og angiv hvilket kursus du ønsker at deltage i.
Frivillige Nationalparkværter skal tilmelde sig på npthy.dk.

Pris: Gratis for Formidlingspartnere og Frivillige Nationalparkværter

 

Praktisk førstehjælp i naturen.

Indhold: Overbygning på det grundlæggende 1. hjælps kursus. Kurset foregår ude og er meget praktisk orienteret, derfor skal du have tøj på, som godt må blive beskidt og som passer til vejret. Vi sørger for frokost. 

Kurset afholdes af Henrik Vang Christensen, Nordjysk Førstehjælp

Målgruppe: Kurset er for Nationalparkpartnere og Frivillige Nationalparkværter der har været på grundlæggende 1. hjælp.

Tid og sted: 13. maj 2016 kl. 10 – 14.30 på Lodbjerg Fyr.

Tilmelding: Senest 28. april på i en mail med dit navn og kontaktinformation. Angiv hvilket kursus du ønsker at deltage i.
Frivillige Nationalparkværter skal tilmelde sig på npthy.dk.

Pris: Gratis for Formidlingspartnere og Frivillige Nationalparkværter

 

vildtreservat-bo-c (3).JPG

KURSER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER

 

Krible-krable i Nationalpark Thy

Du får konkrete værktøjer til at flytte undervisningen ud i naturen i natur/teknologi og dansk i indskolingen samt evt. billedkunst og idræt. Der er fokus på at inddrage nationalparkens stedbundne arter i læringen.

Du kommer til at afprøve udvalgte krible-krable undervisningsforløb fra undervisningsdatabasen http://undervisning.nationalparkthy.dk/, hvor du kan finde aktiviteter og forløb målrettet forskellige fag og klassetrin.

Målgruppe: Indskolingslærere i natur/teknologi og dansk (0. - 2. klasse)

Tidspunkt og sted: 9. maj 2018 kl. 8.30 – 14.30. Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

Arrangør: Nationalpark Thy Klasseværelset i samarbejde med naturvejledere fra Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.

Pris: Gratis. Medbring selv madpakke og kaffe/drikkelse.

Tilmelding: Senest den 24. april 2018 pr. mail til .

Vi har brug for følgende info:

 • Navn
 • Skole
 • Mail

 

Afholdte kurser:

Hvad kan stedet bidrage til i skolens fag.

Slides fra kurset

Spiselige urter

Få værktøjer til at bruge stedets kvaliteter mest smart i forhold til elevernes læring. I udeskole går vi enten ud til ”et fast sted”, måske en naturbase og skoles nærmeste nærområde, hvor vi udnytter det kendte steds muligheder både som fysisk og faglig ramme, eller vi vælger et særligt sted, der tilbyder noget autentisk for netop det, eleverne skal lære om.

Hvordan udnytter vi bedst muligt det læringspotentiale der er på de steder vi kender, og hvordan får vi øje på nye steders muligheder?
Kvaliteten i udeskole handler altså om at strukturere og åbne eleverne for erfaringer på det sted de besøger, men også om at få skabt sammenhæng mellem de nære og personlige oplevelser de får ude, og den generaliserede viden vi arbejder med inde. 
På dagen arbejder vi derfor med, hvordan vi kan styrke sammenhængen mellem det der foregår inde og det der foregår ude i relation til elevernes læreproces.
Vi vil på kurset både teoretisk og praktisk udfordre stedets muligheder, de uforglemmelige oplevelser og opbygningen af sammenhængende undervisning, ude og inde.
Vi starter dagen indenfor, og går derefter ud og laver aktiviteter på en eller flere lokaliteter. Aktiviteterne har fokus på dansk, matematik, engelsk og naturfag.

VIGTIGT. Ved tilmeldingen skal du oplyse klassetrin og fag, så vi kan dele jer op i grupper i forhold til fag og klassetrin.
Deltagere skal medbringe to undervisningsemner for efteråret, som de gerne vil udvikle udeskole i forhold til.

Underviser: Marianne Hald, UCN læreruddannelsen. Marianne er en del af det nordjyske ”Projekt Udeskole”.
Kurset er for lærere i grundskolen (Formidlere er også velkommen). Max 20 deltagere.
Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 8.30 – 15.00 på Vorupør Museum, Vesterhavsgade i Vorupør, 7700 Thisted.

Tilmelding: Senest den 16. august 2017 pr. mail til . Vi har brug for følgende info:

 • Navn
 • Skole
 • Mail
 • De klassetrin og fag du underviser i.

Kurset er gratis og vi serverer let frokost.

Arrangør: Nationalpark Thy Klasseværelset og UCN

 

Udeskole i praksis - Fælles temadag

Slides fra Bo

Slides fra Marie Louise

Slides fra Lars Allan

Hent kursusbeskrivelsen her

Målgruppe: Undervisere i historie, dansk, matematik og tysk på mellemtrin.

Tilmelding: Senest den 1. nov. 2016 til . Max 24 deltagere.

Tid og sted: Fredag den 8. nov. 2016 kl. 8.15 – 15.00. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.

 

Gennemførte kurser:

Udeskole i praksis - Natur/teknologi og matematik på mellemtrin.

Reportage fra kurset med fotos - Slides fra kurset Invitation

Målgruppe: Undervisere i natur/teknologi og/eller matematik på mellemtrin. 

Tid og sted: Torsdag den 4. august 2016 kl. 8.15 – 15.30. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.

 

Skolernes nationalparkdage 24.-26. maj 2016

Hent invitation

Målgruppe: Undervisere på mellemtrin/overbygning flere forskellige fag.

Tilmelding: Senest den 15. april 2016 til 

Tid og sted: 24.-26. maj forskellige steder i Nationalpark Thy.

 

Naturfagsdag

Se kursusindhold

Målgruppe: Undervisere i naturfag - Primært på mellemtrin og overbygning.

Tid og sted: 1. april 2016 kl. 08.00 - 14.30 på Hanstholm Skole, Fyrvej 100, 7730 Hanstholm.

Materialer fra kurset:

Slides fra Bo

Slides fra Tage

Slides fra David

 

UdeskoleNets forårsmøde

Målgruppe: Lærere og formidlere med interesse for udeskole

Tilmelding: Se http://www.skoven-i-skolen.dk/udeskolenet 

Tid og sted: 19. april 2016. I Nationalpark Thy. Sted ikke bestemt endnu. Der er mulighed for at ankomme den 18. april og deltage i et uformelt aftensarrangement samt overnatte.

 

Hvad kan vi lære af strandens sten?

Se kursusindhold

Målgruppe: Naturfagslærere på mellemtrin. Medbring bærbar pc til søgning på nettet.

Tilmelding: Kurset er afholdt.

Tid og sted: 1. juli 2015 kl. 08.00 - 15.30 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted. Feltarbejdet foregår om eftermiddagen ved stranden i Vorupør.  

 

Historiefagsdag

Se kursusindhold

Målgruppe: Undervisere i historie mellemtrin og udskoling.

Tilmelding: Kurset er afholdt.

Tid og sted: 5. august 2015 kl. 09.00 - 15.00 på Vorupør Museum/Kirkecentret i Vorupør, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. 

 

Udeskole i praksis

Se kursusindhold

Målgruppe: Undervisere i dansk, matematik og natur/teknologi i indskoling og på mellemtrin.

Tilmelding: Kurset er afholdt.

Tid og sted: 6. august 2015 kl. 08.15 - 15.30 og 28. august kl. 08.15 - 15.00. Sted meldes ud efter tilmelding.