Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Presse

Nationalpark Thy er en uafhængig statslig fond oprettet ved bekendtgørelse efter Lov om nationalparker. Vi lægger stor vægt på åbenhed omkring vores arbejde. Og vi forsøger efter bedste evne at servicere journalister og andre, der har spørgsmål til nationalparken og vores arbejde. Journalister er derfor altid velkommen til at kontakte nationalparkens bestyrelsesformand og leder.

Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy

Bestyrelsen, som leder nationalparkfonden, udpeges af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode. Bestyrelsen har bl.a. til opgave at sikre, at nationalparkplanen gennemføres. Formanden er personligt udpeget, mens medlemmerne er udpeget af ministeren som reoræsentanter for foreninger og organisationer med interesse i nationalparken.

Bestyrelsesformand: Torben Juul-Olsen

Tlf.: 40 10 08 81

Se bestyrelsens sammensætning og medlemmer samt dagsordner og referater fra bestyrelsens møder

Sekretariatet for Nationalparkfond Thy

Sekretariatet understøtter bestyrelsens arbejde. Opgaverne består især i planlægning, projektudvikling, informationsvirksomhed, fundraising, samarbejder og administration.

Tlf: 72 54 15 00

Leder: Else Østergaard Andersen

Tlf: 72 54 15 01

Mobil: 22 22 16 66

Download CV 

Se en liste over ansatte i Nationalpark Thy og deres ansvarsområder

 

Rådet for Nationalpark Thy

Rådet udpeges af bestyrelsen for en fireårig periode. Nationalparkrådet har til opgave at rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet repræsenterer en bred vifte af foreninger m.v. med særlig interesse i nationalparken.

Se rådets sammensætning og medlemmer samt dagsordner og referater fra rådets møder