Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Nationalparkfond Thy er en uafhængig statslig fond oprettet ved bekendtgørelse jf. lov om nationalparker. Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, som er fastsat ved oprettelsen. Fonden står for at udarbejde og revidere nationalparkplanen og skal virke for at planen bliver gennemført. Fonden skal desuden sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen bliver inddraget i beslutninger om udvikling og drift af nationalparken.

Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, samt af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan modtage arv, gaver og tilskud med videre. Nationalparkfond Thy ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter, har bestyrelsen et nationalparkrådSekretariatet bistår bestyrelsen med det praktiske i relation til planlægning, projektudvikling, informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration, m.v. 

 

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for drift og udvikling af Nationalpark Thy kan findes i 

Arbejdsopgaverne er beskrevet i Nationalparkplan 2016-22.  

Sekretariatet

Sekretariatet bistår bestyrelse og råd med alt det praktiske i relation til fx planlægning, fundraising og projektudvikling i forhold til natur, kulturhistorie, friluftsliv, forskning, undervisning, formidling og lokal udvikling. Sekretariatet står desuden for informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration m.v. 

Else Østergaard Andersen

Leder, cand.scient. & MPA
Direkte tlf. 72 54 15 01
Mobil: 22 22 16 66

 


Martin Blirup

Kontor- og økonomimedarbejder
Direkte tlf. 72 54 15 08
Mobil: 22 22 16 32

 


 Sophie Christensen

Projektleder kommunikation og PR samt presseansvarlig
Mobil: 22 19 05 04

 

 

 

Bo Bredal Immersen

Projektleder, formidling og friluftsliv
Direkte tlf. 72 54 15 05
Mobil: 22 22 16 62


Signe Kappel Jørgensen

Projektleder, Natur
Mobil: 22 22 16 65


Cathrine Lykke Sørensen 

Frivilligkoordinator
Direkte tlf: 72 54 15 04
Mobil: 40 59 73 88

 

Esben Colding Broe

Projektleder, Nationalparkcenter og bygninger
Direkte tlf: 72 54 15 07
Mobil: 60 62 01 00 


Anna Gudrun Worm

Projektleder, Natur
Mobil: 22 25 72 43


Rigmor Sams, Nationalpark TV

Projektleder, Nationalpark TV
Tlf: 96 12 13 76
Mobil: 40 25 57 19